17393/7.12.2012 (Φ.Ε.Κ. 3292 Β΄)

Ημερομηνία: 01 01 0001

ΦΕΚ: 3292 BΠεριγραφή:

Τροποποίηση της με αρ. 16597/29.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων rent a car:
Με την 17393/7.12.2012 (Φ.Ε.Κ. 3292 Β΄) κ.υ.α. τροποποιείται η 16597/29.12.2010 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2156 Β΄), με σκοπό την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων αυτών. Οι βασικότερες τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες: α) καταργείται η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και θεσπίζεται νέα διαδικασία για τη σύννομη λειτουργία επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), σύμφωνα με την οποία οι υπηρεσίες της επιχείρησης παρέχονται ελεύθερα μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή αναγγελίας λειτουργίας της επιχείρησης και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών, β) επιτρέπεται η συστέγαση των επιχειρήσεων rent a car με άλλες επιχειρήσεις, γ) καταργούνται κάποιες από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, όπως η υποχρέωση ύπαρξης ελάχιστου αριθμού εκμισθούμενων οχημάτων ανά περιοχή, η υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής, η υποχρέωση καταβολής παραβόλου υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ, η απαίτηση ύπαρξης ελάχιστου εμβαδού πλήρους και ανεξάρτητης γραφειακής εγκατάστασης

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print

Σχετικά νέα

Δελτία Τύπου

Β. Κικίλιας: Εργαζόμαστε κάθε μέρα για το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα του Τουρισμού στην Ελλάδα

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των γραφείων Ε.Ο.Τ. εξωτερικού. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, επίσης, η Υφυπουργός

Scroll to Top