Μελέτες

  • Όλες
  • Αναπτυξιακές Μελέτες ΕΥΣΕΥΤ
  • Μελέτες Ανάπτυξης Περιφερειών
  • Μελέτες Δνσης Έρευνας
  • Μελέτες Τεχνικής Βοήθειας
Όλες
  • Όλες
  • Αναπτυξιακές Μελέτες ΕΥΣΕΥΤ
  • Μελέτες Ανάπτυξης Περιφερειών
  • Μελέτες Δνσης Έρευνας
  • Μελέτες Τεχνικής Βοήθειας
Μελέτες

Έρευνα για την Αυστραλία:  μεγέθη και τάσεις της αγοράς – αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας

Περισσότερα
Μελέτες

Έρευνα για το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού: Έκθεση αποτελεσμάτων (Νοέμβριος 2021-Μάιος 2022)

Περισσότερα
Μελέτες

Έκθεση πρακτικών της συζήτησης στρογγυλής τράπεζας με τους εθνικούς εταίρους του θαλάσσιου τουρισμού (με αρ. 3093/25.10.2021 ΥΣ) που έλαβε χώρα στις 4 Ιουνίου 2021 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μ. Βρετανία, στο περιθώριο της 66ης Συνόδου της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού / 66th Meeting of the UNWTO Regional Commission for Europe.

Περισσότερα
Μελέτες

Έκθεση αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με θέμα “Μέτρηση και παρακολούθηση του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού” (με αρ. 361/8.2.2022 ΥΣ), η οποία πραγματοποιήθηκε την περίοδο Απριλίου – Μαϊου 2021 με τους εταίρους του τομέα σε εθνικό, τοπικό (Κέρκυρα) και μεσογειακό επίπεδο.

Περισσότερα
Μελέτες

Αξιολόγη και προτάσεις αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών για την βελτίωση της τεχνογνωσίας του τουρισμού στην Ελλάδα

Περισσότερα
Μελέτες

Προτάσεις για την διευθέτιση διενέξεων που αφορούν στον ξενοδοχειακό τομέα

Περισσότερα
Μελέτες

Στρατηγικό Σχέδιο για τον Ελληνικό Τουρισμό

Περισσότερα
Μελέτες

Αξιολόγη και προτάσεις αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών για την βελτίωση της τεχνογνωσίας του τουρισμού στην Ελλάδα

Περισσότερα
Μελέτες

Προτάσεις για την διευθέτιση διενέξεων που αφορούν στον ξενοδοχειακό τομέα

Περισσότερα
Μελέτες

Προτάσεις για την πιλοτική ανάπτυξη τριών προορισμών στην Ελλάδα

Περισσότερα
Μελέτες

Ανάπτυξη του θρησκευτικού/προσκυνηματικού τουρισμού στην Ελλάδα

Περισσότερα
Μελέτες

Ανάπτυξη του φυσιολατρικού τουρισμού στην Ελλάδα

Περισσότερα
Μελέτες

Ανάπτυξη των καταδυτικών πάρκων στην Ελλάδα

Περισσότερα
Μελέτες

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μουσεία και στους αρχαιλογικούς χώρους στην Ελλάδα

Περισσότερα
Μελέτες

Νομικά εργαλεία για την εκμετάλευση των μαρινών που βρίσκονται υπό την κυριότητα του Υπουργείου Τουρισμού

Περισσότερα
Scroll to Top