Search
Close this search box.

Με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας η Ε.Ε. έχει πλέον αρμοδιότητα να στηρίζει, να συντονίζει και να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού. Σε αυτή την περίπτωση η Ε.Ε. δεν μπορεί να εκδίδει νομικά δεσμευτικές πράξεις που απαιτούν από τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν τις νομοθετικές και κανονιστικές τους διατάξεις.

Ωστόσο η σημασία του τουρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία δημιούργησε την ανάγκη συνεπούς παρακολούθησης και καταγραφής των μεγεθών της τουριστικής δραστηριότητας. Επιπλέον, οι τουρίστες που μετακινούνται τόσο στο εσωτερικό όσο και μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών θα πρέπει να αισθάνονται ότι τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές διασφαλίζονται με ενιαίο τρόπο σε όλες τις χώρες-μέλη. Για τους λόγους αυτούς η Ε.Ε. ρυθμίζει με σειρά κανονισμών θέματα που αφορούν στη συλλογή στατιστικών δεδομένων για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, καθώς και στην προστασία των τουριστών κατά τη μεταφορά.

Στατιστικά δεδομένα
Η ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση της πορείας του ευρωπαϊκού τουρισμού οδήγησε στον Κανονισμό 692/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον οποίο αναπτύσσεται κοινό πλαίσιο για την επεξεργασία και ανταλλαγή των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων στον τομέα της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης.

Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του Κανονισμού ως προς τη δομή των εκθέσεων ποιότητας και τη διαβίβαση των στοιχείων ρυθμίζονται από τον υπ’ αρ. 1051/2011 Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής.

Μεταφορές
Τα δικαιώματα των ευρωπαίων καταναλωτών κατά τη μεταφορά ρυθμίζονται από τους ακόλουθους κανονισμούς:

Αεροπορικές μεταφορές

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίζει κοινούς κανόνες αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης.

Με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2002,  ρυθμίζεται η ευθύνη του αερομεταφορέως σε περίπτωση ατυχήματος.

Σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, αυτά  ρυθμίζονται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σιδηροδρομικές μεταφορές
Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών.

Μεταφορά με λεωφορεία και πούλμαν
Με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προσδιορίζονται τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν.

Θαλάσσιες μεταφορές

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Σ

Scroll to Top