Search
Close this search box.

ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Η προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης και της Καινοτομίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιόδου 2007-2013. Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση καλούνται να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη όλων των Περιφερειών της χώρας.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα επικεντρώνεται στους εξής στρατηγικούς στόχους:
Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων.
Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων προϋποθέτει:
τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.
την ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των συστημάτων και των υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
τη βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
την ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.
την επιτάχυνση της μετάβασης στην κοινωνία και την οικονομία της γνώσης, με την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή στην επίσημη ιστοσελίδα (www.edulll.gr).

Scroll to Top