Δελτία Έρευνας

Στην Ενότητα αυτή, αναρτώνται επικαιροποιημένα στατιστικά δεδομένα του τουρισμού καθώς και διεθνείς τάσεις, συγκριτική ανάλυση βέλτιστων πρακτικών για θέματα τουριστικής βιώσιμης ανάπτυξης:

Έτος 2020

1.ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2.ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Έτος 2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top