ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Στρατηγικοί στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος για την περίοδο 2007-2013 είναι:

Η ποιοτική αναβάθμιση και η προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων

Η καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού

Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος είναι οι εξής:
1.Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων.
2.Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.
3.Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.
4.Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του επιχειρησιακού προγράμματος (www.epanad.gov.gr). 

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top