Τουριστικοί Λιμένες

Παρουσίαση και ανάλυση των επιμέρους σταδίων, των ελάχιστων απαιτούμενων προϋποθέσεων καθώς και των δικαιολογητικών (έγγραφα, τεχνικές μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα, κ.λπ.) που απαιτούνται να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία για τη χωροθέτηση, δημιουργία και λειτουργία κάθε είδους τουριστικού λιμένα.

Εμφανίζονται τρεις (3) χάρτες μέσω της εφαρμογής Google Maps, στους οποίους απεικονίζονται η θέση και η ονομασία όλων των Τουριστικών Λιμένων ανά κατηγορία/είδος (μαρίνες, καταφύγια-αγκυροβόλια, ξενοδοχειακοί λιμένες).

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top