Search
Close this search box.

Ετήσια Έκθεση για τον Τουρισμό

Κάθε χρόνο το Υπουργείο Τουρισμού αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ετήσια Έκθεση Τουρισμού. H εν θέματι Έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο της απόφασης του Συμβουλίου 86/664/EEC της 22ας Δεκεμβρίου 1986, η οποία τεκμηριώνει την υποχρέωση για κάθε κράτος-μέλος να συντάσσει Ετήσια Έκθεση για τα πεπραγμένα στον τομέα του τουρισμού.

Με την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ανακοίνωσης «Ατζέντα για έναν Αειφόρο και Ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό Τουρισμό», τον Οκτώβριο του 2007, η Επιτροπή ανήγγειλε ότι «προκειμένου να ενισχύσει τη συνεργασία της με τα Κράτη- Μέλη αλλά και μεταξύ των Κρατών-Μελών, η τρέχουσα διαδικασία ετήσιας αναφοράς τους μέσω της Tourism Advisory Committee (TAC) θα χρησιμοποιηθεί ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή και η διάχυση πληροφόρησης αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές και οι δράσεις τους διασφαλίζουν την αειφορία του τουρισμού».

Την τρέχουσα περίοδο η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη αναφορικά με την αναθεώρηση του προτύπου για τις Ετήσιες Εκθέσεις Αναφοράς για τον Τουρισμό που θα υποβληθούν το 2014, ώστε αυτό να καταστεί όσο το δυνατόν πιο χρήσιμο με σκοπό: α) να αποτελέσει πηγή πληροφόρησης με στοιχεία ανατροφοδότησης από τα κράτη μέλη σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ανακοίνωσης της Επιτροπής «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» της 30ής Ιουνίου 2010 (COM 2010 352/3) και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφόρησης σχετικά με αυτή και β) να παράσχει χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για την τροφοδότηση του Εικονικού Παρατηρητηρίου για τον Τουρισμό της ΕΕ.

Οι εν λόγω εκθέσεις αναρτώνται στον ιστοτόπο της Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/documents/annual-reports/index_en.htm

Scroll to Top