Μελέτες

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) – Πρόγραμμα Υποστήριξης Ελληνικών ΜΜΕ και Διατήρησης Εργασίας.  # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Support Programme for Greek Tourism MSMEs and job retention 

Δράση: Πρόγραμμα Υποστήριξης Ελληνικών ΜΜΕ και Διατήρησης Εργασίας.  Παραδοτέα: Οδικός χάρτης υποστήριξης Υποστήριξης ΜΜΕ Τουρισμού και Διατήρησης Εργασίας & Έκθεση Σεμιναρίων. Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία

Περισσότερα »

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) – Μέτρηση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στον τουρισμό και ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών παρακολούθησης # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Measurement of the COVID-19 Tourism Impact – Developing Monitoring Guidelines

Δράση – Μέτρηση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στον τουρισμό και ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών παρακολούθησης Παραδοτέα: Έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων τηςCovid-19 στον τουρισμό & Έκθεση

Περισσότερα »

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) – Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Development of a Tourism Crisis Management Plan

Δράση – Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό Παραδοτέο: Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων στον τουρισμό.  Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και

Περισσότερα »

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) -Ανανέωση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ Τουρισμού ως απάντηση στον αντίκτυπο του Covid-19 # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Update the Tourism Marketing Strategy to respond to the COVID-19 Tourism Impact

Δράση – Ανανέωση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ Τουρισμού ως απάντηση στον αντίκτυπο του Covid-19 Παραδοτέο: Προσαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Τουριστικού Μάρκετινγκ στα δεδομένα της πανδημίας του Cocid-19.  Το

Περισσότερα »

Έρευνα για τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις: Έκθεση αποτελεσμάτων (Αύγουστος-Νοέμβριος 2020) # Research on the digital skills of the tourism workforce in Greece: Report (August-November 2020). 

Η Διεύθυνση Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού πραγματοποίησε πρωτογενή έρευνα αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων στις ελληνικές επιχειρήσεις. Βασικό στόχο της έρευνας αποτελεί η

Περισσότερα »

Ιατρικός τουρισμός: Επισκόπηση διεθνών τάσεων. Στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

H Διεύθυνση Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού πραγματοποίησε δευτερογενή έρευνα με επισκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας για τον Ιατρικό Τουρισμό. Βασικό στόχο της έρευνας αποτελεί η σκιαγράφηση

Περισσότερα »

Έρευνα για τον ορεινό τουρισμό: προκλήσεις και προοπτικές

Η Διεύθυνση Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού πραγματοποίησε δευτερογενή έρευνα με επισκόπηση της πρόσφατης διεθνούς βιβλιογραφίας για τον ορεινό τουρισμό. Σε αυτήν αποτυπώνονται τα εξής: Αποτελεί

Περισσότερα »

Έρευνα για την Αυστραλία:  μεγέθη και τάσεις της αγοράς – αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας # Australia: market trends. Results of primary research 

Η Διεύθυνση Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού ολοκλήρωσε μελέτη για την αγορά της Αυστραλίας στην οποία περιλαμβάνονται: Η μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης

Περισσότερα »

Έρευνα για το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού: Έκθεση αποτελεσμάτων (Νοέμβριος 2021-Μάιος 2022)

Η Διεύθυνση Έρευνας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού πραγματοποίησαν πρωτογενή έρευνα για το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού.   Βασικό στόχο της

Περισσότερα »

Πολυμέσα - Προωθητικές Ενέργειες

Πρόσφατα άρθρα

Ημερολόγιο

Scroll to Top