Μελέτες

Μελέτες

Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμούς: Δυνατότητες και Ανάγκες

Ημερομηνία: 18/09/2017 Περιγραφή: Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Tourism Satellite Accounts: Potentials and Needs” Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Πρόβλεψη Τουριστικής Ανάπτυξης

Ημερομηνία: 18/09/2017Περιγραφή: Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Forecasting Tourism Development” Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας ευεξίας

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας ευεξίας Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Μελέτη διαμόρφωσης εκπαιδευτικού προγράμματος τουριστικών σχολών

Μελέτη διαμόρφωσης εκπαιδευτικού προγράμματος τουριστικών σχολών Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Σχέδιο δράσης για τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας

Σχέδιο δράσης για τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Σχέδιο δράσης ανάπτυξης συνεδριακού τουρισμού

Σχέδιο δράσης ανάπτυξης συνεδριακού τουρισμού Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Οδηγός τουριστικών επενδύσεων

Οδηγός τουριστικών επενδύσεων Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας

Καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Σχέδιο δράσης για τη σύναψη συνεργασιών/ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών για την αποδοτική και ποιοτική ανάπτυξη του μαζικού οργανωμένου τουρισμού

Σχέδιο δράσης για τη σύναψη συνεργασιών/ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών για την αποδοτική και ποιοτική ανάπτυξη του μαζικού οργανωμένου τουρισμού Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Μελέτη επικαιροποίησης και απλοποίησης του συστήματος κατάταξης των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων

Μελέτη επικαιροποίησης και απλοποίησης του συστήματος κατάταξης των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα

Πολυμέσα - Προωθητικές Ενέργειες

Πρόσφατα άρθρα

Ημερολόγιο

Scroll to Top