Νομοθεσία

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε συγκεντρωμένη την ελληνική νομοθεσία για τον τουρισμό ανά κατηγορία επιχείρησης, την ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά στον τομέα του τουρισμού, καθώς και πληροφορίες για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του τουρίστα ως καταναλωτή και τις αρχές δεοντολογίας (ethics) που διέπουν την τουριστική δραστηριότητα.

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top