Search
Close this search box.

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού

To Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θεσπίστηκε με το ν. 4635/2019 (Α΄167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Προγραμματική Περίοδος ΕΠΑ 2021-2025

Οι προγραμματικές περίοδοι του ΕΠΑ έχουν πενταετή διάρκεια. Η έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2021 με την σταδιακή ενεργοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων του έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Το ΕΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 εγκρίθηκε με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 38 της 31ης-8-2020 (Α’ 174).

Αναπτυξιακοί Στόχοι, Προτεραιότητες και δείκτες εκροών για το ΕΠΑ 2021-2025

Το ΕΠΑ καθορίζει τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, το συνολικό και ανά πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.

Στο ΕΠΑ 2021-2025 ορίζονται 5 αναπτυξιακοί στόχοι που αφορούν πέντε πυλώνες:

 1. Έξυπνη Ανάπτυξη
 2. Πράσινη Ανάπτυξη
 3. Κοινωνική Ανάπτυξη
 4. Ανάπτυξη Υποδομών
 5. Εξωστρέφεια

Ανά τομέα πολιτικής, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων του ΕΠΑ γίνεται περαιτέρω εξειδίκευση σε προτεραιότητες. Στο ΕΠΑ διακρίνονται συνολικά 60 προτεραιότητες. Για την Υποστήριξη των Προγραμμάτων, έχουν δημιουργηθεί επιπλέον 2 προτεραιότητες (Διοικητική Υποστήριξη, Τεχνική Βοήθεια).

Το ΕΠΑ απαρτίζεται από τα Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ), τα οποία καταρτίζονται, αντίστοιχα, από τα αρμόδια Υπουργεία και τις Περιφέρειες και περιλαμβάνουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του αντίστοιχου φορέα, με βάση τον προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που του αναλογούν.

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού

Το ΤΠΑ  του Υπουργείου Τουρισμού εγκρίθηκε και ενεργοποιήθηκε την 5η Οκτωβρίου 2022 κατόπιν έκδοσης της υπ’ αρίθμ. 93360/29-9-22 (Β’ 5169/2022) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Τουρισμού καταρτίζεται από το Υπουργείο Τουρισμού και περιλαμβάνει τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του, με βάση τον αντίστοιχο προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων που του αναλογούν.

Αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισηςγια τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του ΤΠΑ ορίστηκε το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

Προϋπολογισμός ΤΠΑ Υπουργείου Τουρισμού 2021 – 2025

Ο αρχικός προϋπολογισμός του ΤΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού ανέρχονταν στα 60.000.000€, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το 2021-2025, κατανεμημένα στους εξής στόχους:

 • Έξυπνη ανάπτυξη με Π/Υ 10.000.000€
 • Κοινωνική ανάπτυξη με Π/Υ 10.800.000€
 • Εξωστρέφεια με Π/Υ 38.200.000€
 • Υποστήριξη προγράμματος με Π/Υ 1.000.000€

Το 2023 πραγματοποιήθηκε χρήση του ορίου υπερδέσμευσης του άρθρου 129 του ν.4635/2019, ως εκ τούτου ο προϋπολογισμός του ΤΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού έχει πλέον διαμορφωθεί στο ποσό των 77.997.750€.

 • Έξυπνη ανάπτυξη με Π/Υ 120.000€
 • Κοινωνική ανάπτυξη με Π/Υ 2.840.000€
 • Εξωστρέφεια με Π/Υ 74.537.750€
 • Υποστήριξη προγράμματος με Π/Υ 500.000€

Προσκλήσεις/ Ανακοινώσεις Πρόθεσης Χρηματοδότησης

21959/18-11-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 5.1 «Προώθηση τουρισμού με έμφαση στις ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Διαφήμιση – Προβολή Τουριστικών Προγραμμάτων»

14982/28-7-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 5.1 «Προώθηση τουρισμού με έμφαση στις ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Διαφήμιση – Προβολή Τουριστικών Προγραμμάτων»

Αποφάσεις Ένταξης

Απόφαση 5137/20-3-2024 Ένταξη της Πράξης «Παραγωγές για την προβολή της χώρας (Οπτικοακουστικές και Έντυπες Παραγωγές) – Μελέτες και Έρευνες Αγοράς» με Κωδικό ΟΠΣ 5220190 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021-2025»

Απόφαση 5136/20-3-2024 Ένταξη της Πράξης «Προγράμματα Διαφήμισης και Συνδιαφήμισης» με Κωδικό ΟΠΣ 5220184 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021-2025»

Απόφαση 5135/20-3-2024 Ένταξη της Πράξης «Δράσεις Προβολής Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5220187 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021-2025»

Απόφαση 18226/3-10-2023 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5220188 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021-2025»

Απόφαση 13779/7-7-2023 Τροποποίηση της Πράξης «Διαφήμιση-Προβολή Τουριστικών Προγραμμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5200226 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Τουρισμού 2021-2025»

Απόφαση 5430/15-3-2023 Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5200541 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021-2025»

Απόφαση 520/11-1-2023 Ένταξη δεκαέξι (16) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισμού 2021-2025», σύμφωνα με την αρίθμ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β΄/10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει.

Θεσμικό Πλαίσιο ΕΠΑ: http://epa.gov.gr/?page_id=876

Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΕΠΑ: http://epa.gov.gr/?page_id=244

Scroll to Top