Search
Close this search box.

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Η πολιτική συνοχής προωθεί τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών και πόλεων από διαφορετικά κράτη-μέλη και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές μέσα από κοινά προγράμματα, έργα και δίκτυα. Για την περίοδο 2007-2013 η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία καλύπτει τρεις τύπους προγραμμάτων:

  1. Διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας
  2. Διακρατικά προγράμματα συνεργασίας
  3. Διαπεριφερειακά προγράμματα συνεργασίας
  4. Δίκτυα: InteractEsponUrbact

Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις εδαφικές ιδιαιτερότητες. Χρηματοδοτεί δράσεις που στοχεύουν να αμβλύνουν τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα των αστικών περιοχών. Επίσης, προνομιακής μεταχείρισης τυγχάνουν οι περιοχές με φυσικά γεωγραφικά μειονεκτήματα (νησιωτικές, ορεινές ή αραιοκατοικημένες περιοχές), καθώς και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι οποίες λαμβάνουν πρόσθετες πιστώσεις ως αντιστάθμιση στην απομόνωσή τους.
Συγκεκριμένα χρηματοδοτεί:

  • Την ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
  • Την καθιέρωση και ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων περιφερειών
  • Την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής πολιτικής μέσω της προώθησης της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της ανάπτυξης δικτύων και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Scroll to Top