Search
Close this search box.

Προκηρύξεις-Προσκλήσεις-Ανακοινώσεις

[23/02/2024]

Κατάλογος Συμβάσεων – Αναθέσεων τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΥΤ) έτους 2023

[16/02/2023]

Ανάθεση τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού έτους 2022

[12/05/2022]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Υπηρεσίας (ΕΔΕΤΤ) για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποτίμηση των δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 για τον Τουρισμό και εκτίμηση των προοπτικών για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027», Υ/Ε 3 της πράξης Τεχνικής Βοήθειας «Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)» (MIS 5000932) του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΕΕΣ

[21/03/2022]

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) για τον 2ο όροφο στο κτήριο επί της οδού Κοραή 4 – Αθήνα, για τα έτη 2022-2023

[11/02/2022]

Ανάθεση τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού έτους 2021

[09/12/2021]

Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041682 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ11110000.

[07/04/2021]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία μέσω Καταλόγου Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Μελέτη και Διαβούλευση για την προσέλκυση Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads)» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης Τεχνικής Βοήθειας «Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)» (mis 5000932) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

[26/02/2021]

Ανάθεση τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού έτους 2020

[17/02/2021]

Ανάθεση Έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) για τον 2ο όροφο στο κτήριο επί της οδού Κοραή 4 – Αθήνα» για τα έτη 2020 και 2021.

Ανάθεση της προμήθειας δύο (2) φορητών υπολογιστών (Laptop) και συναφούς εξοπλισμού για τις έκτακτες ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ» στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)», με κωδικό ΟΠΣ 5000922.

Ανάθεση Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλων με αντικείμενο την κατάρτιση Tομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης Τουρισμού (ΤΠΑ) και παροχή υποστήριξης στην έναρξη υλοποίησης του ΤΠΑ Τουρισμού» μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών.

[10/08/2020]

Ανάθεση Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλων με αντικείμενο την κατάρτιση Tομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης Τουρισμού (ΤΠΑ) και παροχή υποστήριξης στην έναρξη υλοποίησης του ΤΠΑ Τουρισμού» μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: TEΥΔ

[20/07/2020]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης Η/Υ, περιφερειακών, λοιπού εξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της ΕΔΕΤΤ μέχρι τις 31.12.2021».

[15/07/2020]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω Καταλόγου Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα βέλτιστων πρακτικών ψηφιακού μετασχηματισμού Τουριστικών Μονάδων» Υ/Ε 1 της πράξης Τεχνικής Βοήθειας «Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)» (MIS 5000932).

[10/03/2020]

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) για τον 2ο όροφο στο κτήριο επί της οδού Κοραή 4 – Αθήνα» για τα έτη 2020 και 2021

[10/01/2020]

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ»

Περιγραφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΤο τεύχος διαβούλευσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και έχει πάρει τον κωδικό 20DIAB000007708.

Οι προτάσεις-παρατηρήσεις θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα «Διαβουλεύσεις» του ΕΣΗΔΗΣ και η προθεσμία υποβολής τους είναι από Παρασκεύη 10-01-2020 έως και Τετάρτη 29-01-2020.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

18/04/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041682 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ11110000 (ΑΔΑ: 93Ι0465ΧΘΟ-Ι3Φ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΤΕΥΔ

29/03/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΠ ΕΔΕΤΤ/292/29.03.2019 (ΑΔΑ: Ω5ΗΥ465ΧΘΟ-ΤΘΡ) για την κάλυψη συνολικά  οκτώ (8)  θέσεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) του Υπουργείου Τουρισμού βάσει της οποίας η ΕΔΕΤΤ προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται είτε από τη ΜΟΔ Α.Ε, είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ.1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α΄265).

αρχείο word που περιέχει τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα, οδηγίες συμπλήρωσης του βιογραφικού σημειώματος,  τυποποιημένη αίτηση προς την ΕΔΕΤΤ

19/02/2019 Ανάθεση τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού έτους 2018

3/10/2018  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 3 «Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης της ΕΔΕΤΤ σε θέματα αρμοδιότητάς της» της πράξης «Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)» (MIS 5000932) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής).

09/07/2018 Απόφασης ανάθεσης καθαριότητας ΕΔΕΤΤ για τα έτη 2018-2019

09/07/2018 Προσφορά για την προμήθεια χαρτιού φωτοαντιγραφής Α4, για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες ΤΥΕ & ΕΥΣΕΔ Τουρισμός, χρηματοδοτούμενος από αμιγώς εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β΄), 2011ΣΕ01120000″ (ΑΔΑ:ΩΣΘΕ465ΧΘΟ-2ΔΝ)

09/07/2018 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) για τον 2ο όροφο στο κτήριο επί της οδού Κοραή 4 – Αθήνα» για τα έτη 2018 και 2019

28/2/2017Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού για τον 2ο όροφο στο κτήριο επί της οδού Κοραή 4 – Αθήνα» για το έτος 2016 στην “ΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού για τον 2ο όροφο στο κτήριο επί της οδού Κοραή 4 – Αθήνα» για το έτος 2016 στην “ΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”, Τροποποίηση Σύμβασης .

Παροχή Υπηρεσιών για την εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ, λογισμικού, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού στην “ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε”

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού στην “ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε”

23/12/2014

  • 1 η Τροποποίηση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου, «Ηλεκτρονικό Αρχείο Επιστη3ονικών Μελετών και Ερευνών σχετικών 3 ε την Τουριστική Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του υποέργου 16 της πράξης «Τεχνική Υποστήρ ιξη δράσεων το4έα τουρισ4ού για την προγρα44ατική περίοδο 2007H2013» MIS 355340.

pdf


29/10/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου, «Ηλεκτρονικό Αρχείο Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών σχετικών με την Τουριστική Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.

pdf


22/10/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τουριστικών Σχολών», στο πλαίσιο του Υποέργου 15 της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.

pdf


15/09/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Οδηγός Τουριστικών επενδύσεων», στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340

pdf


03/09/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη για τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ υπουργείου Τουρισμού, ιδιωτικών ιδρυμάτων και νέων επιχειρηματιών», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.

pdf


28/04/2014

  • 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη επικαιροποίησης και απλοποίησης του συστήματος κατάταξης των κύριων (ξενοδοχείων) και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων», στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.

pdf


17/03/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη επικαιροποίησης και απλοποίησης του συστήματος κατάταξης των κύριων (ξενοδοχείων) και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων», στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.

pdf


11/3/2014

  • Πρόσκληση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΣΕΥΤ του Υπ. Τουρισμού

1η τροποποίηση απόφασης περί ανοιχτής πρόσκλησης για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες προς την ΕΥΣΕΥΤ


10/3/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις).

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΣΕΥΤ) προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ


9/8/2013

  • ATHINA_PROSKLISI

pdf

Scroll to Top