Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 (ΦΕΚ 117/A/22-6-2016), ψηφίστηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση.

Χορηγεί ελκυστικά κίνητρα για επενδύσεις που υλοποιούνται από επιχειρήσεις στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας.

Αποσκοπεί:

  • “Επιτάχυνση και απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης
  •  Ενίσχυση διαφάνειας και ελέγχου για τις ιδιωτικές επενδύσεις
  •  Άρση εμποδίων και αντικινήτρων για στρατηγικούς επενδυτές
  •  Ανάπλαση και ανάπτυξη εκτάσεων και ακινήτων
  •  Βελτίωση ρευστότητας και ευελιξίας χρηματοδότησης”.
Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top