Μελέτες Τεχνικής Βοήθειας

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) – Πρόγραμμα Υποστήριξης Ελληνικών ΜΜΕ και Διατήρησης Εργασίας.  # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Support Programme for Greek Tourism MSMEs and job retention 

Δράση: Πρόγραμμα Υποστήριξης Ελληνικών ΜΜΕ και Διατήρησης Εργασίας.  Παραδοτέα: Οδικός χάρτης υποστήριξης Υποστήριξης ΜΜΕ Τουρισμού και Διατήρησης Εργασίας & Έκθεση Σεμιναρίων. Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία

Περισσότερα »

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) – Μέτρηση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στον τουρισμό και ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών παρακολούθησης # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Measurement of the COVID-19 Tourism Impact – Developing Monitoring Guidelines

Δράση – Μέτρηση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στον τουρισμό και ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών παρακολούθησης Παραδοτέα: Έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων τηςCovid-19 στον τουρισμό & Έκθεση

Περισσότερα »

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) – Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Development of a Tourism Crisis Management Plan

Δράση – Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό Παραδοτέο: Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων στον τουρισμό.  Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και

Περισσότερα »

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) -Ανανέωση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ Τουρισμού ως απάντηση στον αντίκτυπο του Covid-19 # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Update the Tourism Marketing Strategy to respond to the COVID-19 Tourism Impact

Δράση – Ανανέωση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ Τουρισμού ως απάντηση στον αντίκτυπο του Covid-19 Παραδοτέο: Προσαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Τουριστικού Μάρκετινγκ στα δεδομένα της πανδημίας του Cocid-19.  Το

Περισσότερα »

Αξιολόγηση και προτάσεις αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών για την βελτίωση της τεχνογνωσίας του τουρισμού στην Ελλάδα

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Reviewing and upgrading the education and training curricula to revamp Greece’s tourism know-how” Μπορείτε να

Περισσότερα »

Αξιολόγηση και προτάσεις αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών για την βελτίωση της τεχνογνωσίας του τουρισμού στην Ελλάδα

Ημερομηνία: 18/10/2017 Περιγραφή: Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “eviewing and upgrading the education and training curricula to revamp Greece’s tourism know-how”

Περισσότερα »

Προτάσεις για την διευθέτιση διενέξεων που αφορούν στον ξενοδοχειακό τομέα

Ημερομηνία: 18/10/2017 Περιγραφή: Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Options for settlement procedures of hotel-related disputes” Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα »

Πολυμέσα - Προωθητικές Ενέργειες

Πρόσφατα άρθρα

Ημερολόγιο

Scroll to Top