Μελέτες Τεχνικής Βοήθειας

Μελέτες

Αξιολόγη και προτάσεις αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών για την βελτίωση της τεχνογνωσίας του τουρισμού στην Ελλάδα

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Reviewing and upgrading the education and training curricula to revamp Greece’s tourism know-how” Μπορείτε να …

Περισσότερα
Μελέτες

Προτάσεις για την διευθέτιση διενέξεων που αφορούν στον ξενοδοχειακό τομέα

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Options for settlement procedures of hotel-related disputes” Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Στρατηγικό Σχέδιο για τον Ελληνικό Τουρισμό

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Strategic Plan for the Greek Tourism Sector “ Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Αξιολόγη και προτάσεις αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών για την βελτίωση της τεχνογνωσίας του τουρισμού στην Ελλάδα

Ημερομηνία: 18/10/2017 Περιγραφή: Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “eviewing and upgrading the education and training curricula to revamp Greece’s tourism know-how” …

Περισσότερα
Μελέτες

Προτάσεις για την διευθέτιση διενέξεων που αφορούν στον ξενοδοχειακό τομέα

Ημερομηνία: 18/10/2017 Περιγραφή: Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Options for settlement procedures of hotel-related disputes” Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Προτάσεις για την πιλοτική ανάπτυξη τριών προορισμών στην Ελλάδα

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Assistance to develop three pilot sites for tourism in Greece” Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη …

Περισσότερα
Μελέτες

Ανάπτυξη του θρησκευτικού/προσκυνηματικού τουρισμού στην Ελλάδα

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Assistance to develop religious / pilgrimage tourism in Greece” Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Ανάπτυξη του φυσιολατρικού τουρισμού στην Ελλάδα

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Assistance to develop nature based tourism” Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Ανάπτυξη των καταδυτικών πάρκων στην Ελλάδα

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Assistance to develop diving (sea) parks in Greece” Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μουσεία και στους αρχαιλογικούς χώρους στην Ελλάδα

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Assistance to develop educational programs in museums & archaeological sites in Greece” Μπορείτε να κατεβάσετε …

Περισσότερα

Πολυμέσα - Προωθητικές Ενέργειες

Πρόσφατα άρθρα

Ημερολόγιο

Scroll to Top