Προτάσεις για την διευθέτιση διενέξεων που αφορούν στον ξενοδοχειακό τομέα

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Options for settlement procedures of hotel-related disputes”

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Scroll to Top