Διεθνείς Σχέσεις

Στις σελίδες της ενότητας “Διεθνείς Σχέσεις” μπορούν να ανατρέχουν όσοι αναζητούν πληροφόρηση για τις δραστηριότητες του Υπουργείου Τουρισμού αναφορικά με τον τομέα των Διεθνών Σχέσεων της χώρας. Η ενότητα  περιλαμβάνει:

  • Τις δραστηριότητες του τμήματος Διμερών – Διακρατικών Σχέσεων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου (ενημέρωση σχετικά με τη σύναψη Συμφωνιών Τουριστικής Συνεργασίας και Μνημονίων Κατανόησηςτη συνεργασία της χώρας στο πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών, πχ. ΠΟΤ, ΟΟΣΑ κ.α.). 
  • Τις δραστηριότητες του τμήματος Ευρωπαϊκής ένωσης (ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν στον τομέα του τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. το πρόγραμμα EDEN κ.ά)
  • Τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διακρατικές Πρωτοβουλίες για τον τουρισμό με γειτονικές χώρες.
Scroll to Top