Τομεακά ΕΠ

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς περιλαμβάνει τα ακόλουθα προγράμματα για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο σχετίζεται με την  Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα :

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top