Αξιολόγη και προτάσεις αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών για την βελτίωση της τεχνογνωσίας του τουρισμού στην Ελλάδα

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Reviewing and upgrading the education and training curricula to revamp Greece’s tourism know-how”

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top