Μελέτες

Μελέτες

Νομικά εργαλεία για την εκμετάλευση των μαρινών που βρίσκονται υπό την κυριότητα του Υπουργείου Τουρισμού

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Legal tools for the exploitation of marinas owned by the Ministry of Tourism” Μπορείτε να …

Περισσότερα
Μελέτες

Ανάλυση του κώδικα δεοντολογίας που διέπει τους επαγγελματίες ξενοδόχους

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Review of the code of ethics governing professional hoteliers” Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμούς: Δυνατότητες και Ανάγκες

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Tourism Satellite Accounts: Potentials and Needs” Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Πρόβλεψη Τουριστικής Ανάπτυξης

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Forecasting Tourism Development” Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Ανάπτυξη του φυσιολατρικού τουρισμού στην Ελλάδα

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Assistance to develop nature based tourism” Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Ανάπτυξη των καταδυτικών πάρκων στην Ελλάδα

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Assistance to develop diving (sea) parks in Greece” Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Περισσότερα
Μελέτες

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μουσεία και στους αρχαιλογικούς χώρους στην Ελλάδα

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Assistance to develop educational programs in museums & archaeological sites in Greece” Μπορείτε να κατεβάσετε …

Περισσότερα
Μελέτες

Νομικά εργαλεία για την εκμετάλευση των μαρινών που βρίσκονται υπό την κυριότητα του Υπουργείου Τουρισμού

Ημερομηνία: 18/09/2017 Περιγραφή: Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Legal tools for the exploitation of marinas owned by the Ministry of Tourism” …

Περισσότερα
Μελέτες

Ανάλυση του κώδικα δεοντολογίας που διέπει τους επαγγελματίες ξενοδόχους

Ημερομηνία: 18/09/2017 Περιγραφή: Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Review of the code of ethics governing professional hoteliers” Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη …

Περισσότερα
Μελέτες

Στρατηγικό Σχέδιο για τον Ελληνικό Τουρισμό

Ημερομηνία: 18/10/2017 Περιγραφή: Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “Strategic Plan for the Greek Tourism Sector “ Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη …

Περισσότερα

Πολυμέσα - Προωθητικές Ενέργειες

Πρόσφατα άρθρα

Ημερολόγιο

Scroll to Top