• Όλες
  • Αναπτυξιακές Μελέτες ΕΥΣΕΥΤ
  • Μελέτες Ανάπτυξης Περιφερειών
  • Μελέτες Τεχνικής Βοήθειας
Όλες
  • Όλες
  • Αναπτυξιακές Μελέτες ΕΥΣΕΥΤ
  • Μελέτες Ανάπτυξης Περιφερειών
  • Μελέτες Τεχνικής Βοήθειας
Μελέτες

Ανάπτυξη των καταδυτικών πάρκων στην Ελλάδα

Περισσότερα
Μελέτες

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μουσεία και στους αρχαιλογικούς χώρους στην Ελλάδα

Περισσότερα
Μελέτες

Νομικά εργαλεία για την εκμετάλευση των μαρινών που βρίσκονται υπό την κυριότητα του Υπουργείου Τουρισμού

Περισσότερα
Μελέτες

Ανάλυση του κώδικα δεοντολογίας που διέπει τους επαγγελματίες ξενοδόχους

Περισσότερα
Μελέτες

Στρατηγικό Σχέδιο για τον Ελληνικό Τουρισμό

Περισσότερα
Μελέτες

Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμούς: Δυνατότητες και Ανάγκες

Περισσότερα
Μελέτες

Πρόβλεψη Τουριστικής Ανάπτυξης

Περισσότερα
Μελέτες

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας ευεξίας

Περισσότερα
Μελέτες

Μελέτη διαμόρφωσης εκπαιδευτικού προγράμματος τουριστικών σχολών

Περισσότερα
Μελέτες

Σχέδιο δράσης για τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας

Περισσότερα
Μελέτες

Σχέδιο δράσης ανάπτυξης συνεδριακού τουρισμού

Περισσότερα
Μελέτες

Οδηγός τουριστικών επενδύσεων

Περισσότερα
Μελέτες

Καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας

Περισσότερα
Μελέτες

Σχέδιο δράσης για τη σύναψη συνεργασιών/ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών για την αποδοτική και ποιοτική ανάπτυξη του μαζικού οργανωμένου τουρισμού

Περισσότερα
Μελέτες

Μελέτη επικαιροποίησης και απλοποίησης του συστήματος κατάταξης των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων

Περισσότερα
Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top