• Όλες
  • Αναπτυξιακές Μελέτες ΕΥΣΕΥΤ
  • Μελέτες Ανάπτυξης Περιφερειών
  • Μελέτες Τεχνικής Βοήθειας
Όλες
  • Όλες
  • Αναπτυξιακές Μελέτες ΕΥΣΕΥΤ
  • Μελέτες Ανάπτυξης Περιφερειών
  • Μελέτες Τεχνικής Βοήθειας
Μελέτες

Ηλεκτρονικό Αρχείο Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών

Περισσότερα
Μελέτες

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη επιλεγμένων βέλτιστων ειδκών μορφών αθλητικού τουρισμού

Περισσότερα
Μελέτες

Σχέδιο δράσης για τη σύναψη συνεργασιών/ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών για την αποδοτική και ποιοτική ανάπτυξη του μαζικού οργανωμένου τουρισμού

Περισσότερα
Μελέτες

Μελέτη επικαιροποίησης και απλοποίησης του συστήματος κατάταξης των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων

Περισσότερα
Μελέτες

Ηλεκτρονικό Αρχείο Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών

Περισσότερα
Μελέτες

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη επιλεγμένων βέλτιστων ειδκών μορφών αθλητικού τουρισμού

Περισσότερα
Μελέτες

Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορειου Αιγαίου

Περισσότερα
Μελέτες

Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου

Περισσότερα
Μελέτες

Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περισσότερα
Μελέτες

Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περισσότερα
Μελέτες

Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περισσότερα
Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top