Έρευνα για την Αυστραλία:  μεγέθη και τάσεις της αγοράς – αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας # Australia: market trends. Results of primary research 

Η Διεύθυνση Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού ολοκλήρωσε μελέτη για την αγορά της Αυστραλίας στην οποία περιλαμβάνονται:

  • τα αποτελέσματα για την αγορά της Αυστραλίας ευρύτερης ποσοτικής έρευνας για το προφίλ των επισκεπτών στη χώρα μας μέσω της εφαρμογής VisitGreece,
  • τα αποτελέσματα πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας (συνεντεύξεις) για τις ταξιδιωτικές προτιμήσεις των Ελλήνων ομογενών στην Αυστραλία, τους αποτρεπτικούς παράγοντες για την πραγματοποίηση ταξιδιού προς την Ελλάδα καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης της ομογενειακής κοινότητας για την περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην Αυστραλία.

Η μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού για το 2022 (έργο 1.2.1.). Αποτελεί το πρώτο στάδιο ευρύτερης έρευνας για την αγορά της Αυστραλίας, με βασικό στόχο τη βαθύτερη κατανόηση της αγοράς της Αυστραλίας και, κυρίως, της αγοράς της ελληνικής ομογένειας.  

Η Μελέτη στα ελληνικά

Australia: market trends. Results of primary research

As part of the Directorate for Research’s obligations in the Annual Action Plan 2022 (project 1.2.1.), this overview captures primary quantitative and qualitative data on the Australian market.

Included in the two sections are the results from the following research conducted by the Directorate for Research:

  • In section 1, the results of wider quantitative research on the profile of visitors to our country through the VisitGreece application can be found. The results for the Australian market are summarized specifically.
  • In section 2, the results of qualitative research on the travel preferences of Greek expatriates in Australia can be found. The purpose of this research is to record the travel profile of the members of the Greek-Australian community, a market loyal to Greece and for which we could further investigate their options when traveling to our country.

Η Μελέτη στα αγγλικά

Scroll to Top