Νέα

  • Όλα
  • Ανακοινώσεις
  • Αποφάσεις
  • Δελτία Τύπου
  • Ενημερωτικά Δελτία
  • Ομιλίες-Παρουσιάσεις
  • Παγκόσμια Τουριστικά Νέα
  • Προκηρύξεις
  • Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
Αποφάσεις

Υ.Α. 543606/1980

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 1298/Β/1980Περιγραφή: Καθορισμός των όρων κυκλοφορίας των Δ.Χ. Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 88985/ΙΑ

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 2047 Β΄Περιγραφή: Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010 για το επάγγελμα του ξεναγού

Περισσότερα
Scroll to Top