Ανακοίνωση ΣΟΧ 2Α/2021 της Σχολής Ξεναγών Αθήνας για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

1. Ανακοίνωση ΣΟΧ 2Α/2021 της Σχολής Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού (με ΑΠ ΣΞΑ/688/30-11-2021 και ΑΔΑ 6Ι8Γ465ΧΘΟ-Ζ0Η)

2.  Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ  

3.  Παράρτημα Η/Υ  

4.  Παράρτημα γλωσσομάθειας

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 24/12/2021 έως 05/01/2022.    

Τα ανωτέρω αφορούν την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων ειδικοτήτων:  ΠΕ Πληροφορικής εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας εν ελλείψει ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας και ΤΕ  Διοικητικού – Λογιστικού, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Τα μαθήματα στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας, πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωινές ώρες. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η πραγματοποίηση μαθημάτων και το Σάββατο, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, κατόπιν έγκρισης από την Προϊσταμένη της Σχολής (Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών, ΦΕΚ 2884/Τ.Β΄/2-7-2021).  Το πρόγραμμα αυτό αφορά επίσης τους προσληφθέντες, για πενθήμερη εργασία με την παρούσα προκήρυξη ΣΟΧ 2Α/2021.

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print

Σχετικά νέα

Δελτία Τύπου

Βασίλης Κικίλιας: «Σχεδιάζουμε χειμερινή θρησκευτική κρουαζιέρα από τον Πειραιά στα Ιεροσόλυμα»

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βασίλης Κικίλιας: «Σχεδιάζουμε χειμερινή θρησκευτική κρουαζιέρα από τον Πειραιά στα Ιεροσόλυμα» Στις ενέργειες που έχουν γίνει για την ενίσχυση

Scroll to Top