ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 10/6/2021

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: ΡΩΦΣ465ΧΘΟ-ΠΕ1
Φορέας έκδοσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9939
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΕΒΔΟΜΗ (Ζ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A9%CE%A6%CE%A3465%CE%A7%CE%98%CE%9F-%CE%A0%CE%951?inline=true

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: ΩΜ7Ω465ΧΘΟ-14Κ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9940/07/6/2021
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15191/29.09.20 «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C7%CE%A9465%CE%A7%CE%98%CE%9F-14%CE%9A?inline=true

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print

Σχετικά νέα

Ανακοινώσεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 07.06.2021 ΕΩΣ 14.06.2021

Ερωτήσεις-απαντήσεις αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα

Scroll to Top