Χορήγηση του (νέου) Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα»

Περιγραφή

Θέσπιση νέας διαδικασίας και κριτηρίων για το Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα(Ε.Σ.Π.Ε.Κ) που δίνει το Υπουργείο Τουρισμού

Το Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ) είναιαθιερώθηκε με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν.2741/1999 (Α’ 199) κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Τ/4333/8-8-2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (1097 Β’), με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού σήματος και η οποία ίσχυε έως σήμερα.Από το 2002 έως σήμερα έχει χορηγηθεί περίπου σε 800 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα

Το 2019 το αρμόδιο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Διαμόρφωσης Προτύπων Ποιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς επεξεργάστηκε την  επανατοποθέτηση και επικαιροποίηση του ΕΣΠΕΚ, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησής του. Ως τελικό αποτέλεσμα εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7827/19-4-2019 (1463 Β΄) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)». Με τη νέα υ.α., το Υπουργείο Τουρισμού στοχεύει στην συστηματικότερη προώθηση όλου του πλούτου και των εκφάνσεων της γαστρονομίας και οινικής παράδοσης των περιοχών της Ελλάδας, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και τη σύνδεση με του τοπικούς παραγωγούς. Ειδικότερα το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. μέσα από την αξιολόγηση 30 κριτηρίων πιστοποιεί ότι μία επιχείρηση: α) προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων που ακολουθούν ή βασίζονται στην ελληνική γαστρονομική παράδοση με έμφαση κατά περίπτωση σε τοπικές κουζίνες, β) χρησιμοποιεί σε σημαντικό βαθμό ελληνικά προϊόντα, με έμφαση σε τοπικά προϊόντα και προϊόντα Π.Ο.Π., γ) προωθεί συνολικά την ελληνική γαστρονομική και οινική παράδοση και παραγωγή και δ) προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών. Ταυτόχρονα με την υπ’ αριθμ. 7827/19-4-2019 (1463 Β΄) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού ενσωματώθηκε το νέο κατοχυρωμένο λογότυπο του ΕΣΠΕΚ.

ΟΔΗΓΟΣ  ΕΣΠΕΚ, σύμφωνα με το  ΦΕΚ 7827_2019

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΝΕΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Σχετικά νέα

Δελτία Τύπου

Βασίλης Κικίλιας: «Ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους του τουρισμού για τις φετινές υψηλές επιδόσεις»

«Οφείλω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους του τουρισμού. Στους εργαζόμενους, στον ΕΟΤ, στην Marketing Greece, στους tour operators, στους

Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2022-2023

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2022-2023 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 16023/9.8.2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΔΑ:ΨΟ7Κ465ΧΘΟ-ΛΗ8) Νέα περίοδος υποβολής

Scroll to Top