Διενέργεια Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Τουρισμού 2021-2025

Tο Υπουργείο Τουρισμού θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4635/2019 (Α΄167), όπως ισχύει. Στο παρόν Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτυπώνονται οι δράσεις που σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με τους Αναπτυξιακούς Στόχους και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, την τομεακή στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς και τους διαθέσιμους εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με το Άρθρο 58, Κεφάλαιο Ε’, Μέρος Β’ του ν 4796/2021 ΦΕΚ 63/Α/17-4-2021, η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του προγράμματος, θα διαρκέσει 15 μέρες, ήτοι από 13/5/2021 έως και 28/5/2021.

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας προτάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης του περιεχομένου του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού.

Τα σχόλια και οι προτάσεις επί του κειμένου μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέας Τουρισμού: edett@mintour.gr

Παρακαλείστε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021-2025

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print

Σχετικά νέα

Δελτία Τύπου

Βασίλης Κικίλιας: «Στα επίπεδα του 2019, το αεροδρόμιο της Αθήνας χωρίς τις αγορές της Κίνας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας»

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Στα επίπεδα του 2019, το αεροδρόμιο της Αθήνας χωρίς τις αγορές της Κίνας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας» Στα

Scroll to Top