Search
Close this search box.

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια εκπαιδευτικών βιβλίων για τις ανάγκες των Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικού έτους 2021-2022

Scroll to Top