δωρεάν δράσεις συμβουλευτικής για ιατρικό τουρισμό

Το Υπουργείο Τουρισμού καλεί επιχειρήσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και φιλοξενίας που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προκειμένου να ενταχθούν σε δωρεάν δράση εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης.

Στόχος της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς επιχειρήσεις και παρόχους ιατρικού τουρισμού, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην καινοτόμο τεχνολογική ανάπτυξή τους. Συγκεκριμένα, η δράση θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών – προϊόντων ή τη βελτίωση υφιστάμενων υπηρεσιών -προϊόντων, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων σχετικά με τεχνολογίες επικοινωνίας, την παροχή υπηρεσιών και τις τεχνολογικές προβλέψεις.

Στη πλαίσιο της δράσης, 15 επιχειρήσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και φιλοξενίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα λάβουν δωρεάν κατ’ ελάχιστο 10 ώρες ατομικής συμβουλευτικής δια ζώσης ή εξ αποστάσεως προσαρμοσμένης στις ανάγκες, το προφίλ, τους στόχους, τους διαθέσιμους πόρους του φορέα/ επιχείρησης. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής αφορούν αρχικά στη σκιαγράφηση του προφίλ του φορέα/της επιχείρησης και στην συνέχεια σε προτάσεις παρεμβάσεων και υλοποίησης δράσεων, επιχειρηματικών λύσεων, τεχνολογικών εφαρμογών και λοιπών ενεργειών.

Τα θέματα που καλύπτει η συμβουλευτική υποστήριξη αφορούν σε:

1.            Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία των επιχειρήσεων

2.            Σχηματισμό νέων συνεργατικών σχημάτων

3.            Διαχείριση και διαδικασίες σχεδιασμού νέων υπηρεσιών και προϊόντων

4.            Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις δωρεάν δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης καλούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Τουρισμό ηλεκτρονική αίτηση μέσω του συνδέσμου

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKNUPw4lUUBslyjZpdIY2KKP5P64mSvqTEWgMxYOG3CHrgHw/viewform?usp=sf_link έως τις 05/03/2021. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V‐A “Greece‐Italy 2014‐2020”.

Πρόσκληση Συμμετοχής

Σχετικά νέα

Δελτία Τύπου

Βασίλης Κικίλιας: “Φέραμε στην Αθήνα το μεγαλύτερο Συνέδριο ταξιδιωτικών πρακτόρων της Γαλλίας”

Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας απηύθυνε χαιρετισμό και κήρυξε την έναρξη του 12ου συνεδρίου της Selectour (Ταξιδιωτικά Πρακτορεία της Γαλλίας) το οποίο φέτος φιλοξενείται στην

Δελτία Τύπου

Βασίλης Κικίλιας: «Στο τέλος του έτους τα ταξιδιωτικά έσοδα θα έχουν υπερβεί τον στόχο του περσινού προϋπολογισμού κατά 3 δις ευρώ»

«Είχα πει ότι ακόμα και ένα ευρώ παραπάνω, μία επιπλέον εβδομάδα, ακόμα και μια παραπάνω πτήση charter, έχουν καθοριστική σημασία για την οικονομία» ανέφερε ο

Scroll to Top