δωρεάν δράσεις συμβουλευτικής για ιατρικό τουρισμό

Το Υπουργείο Τουρισμού καλεί επιχειρήσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και φιλοξενίας που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προκειμένου να ενταχθούν σε δωρεάν δράση εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης.

Στόχος της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς επιχειρήσεις και παρόχους ιατρικού τουρισμού, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην καινοτόμο τεχνολογική ανάπτυξή τους. Συγκεκριμένα, η δράση θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών – προϊόντων ή τη βελτίωση υφιστάμενων υπηρεσιών -προϊόντων, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων σχετικά με τεχνολογίες επικοινωνίας, την παροχή υπηρεσιών και τις τεχνολογικές προβλέψεις.

Στη πλαίσιο της δράσης, 15 επιχειρήσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και φιλοξενίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα λάβουν δωρεάν κατ’ ελάχιστο 10 ώρες ατομικής συμβουλευτικής δια ζώσης ή εξ αποστάσεως προσαρμοσμένης στις ανάγκες, το προφίλ, τους στόχους, τους διαθέσιμους πόρους του φορέα/ επιχείρησης. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής αφορούν αρχικά στη σκιαγράφηση του προφίλ του φορέα/της επιχείρησης και στην συνέχεια σε προτάσεις παρεμβάσεων και υλοποίησης δράσεων, επιχειρηματικών λύσεων, τεχνολογικών εφαρμογών και λοιπών ενεργειών.

Τα θέματα που καλύπτει η συμβουλευτική υποστήριξη αφορούν σε:

1.            Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία των επιχειρήσεων

2.            Σχηματισμό νέων συνεργατικών σχημάτων

3.            Διαχείριση και διαδικασίες σχεδιασμού νέων υπηρεσιών και προϊόντων

4.            Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις δωρεάν δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης καλούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Τουρισμό ηλεκτρονική αίτηση μέσω του συνδέσμου

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKNUPw4lUUBslyjZpdIY2KKP5P64mSvqTEWgMxYOG3CHrgHw/viewform?usp=sf_link έως τις 05/03/2021. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V‐A “Greece‐Italy 2014‐2020”.

Πρόσκληση Συμμετοχής

Σχετικά νέα

Δελτία Τύπου

Συμμετοχή του υπουργείου Τουρισμού σε Συνέδριο στο Ριάντ με θέμα “Τουρισμός και Πράσινες επενδύσεις”

Το Υπουργείο Τουρισμού συμμετείχε στο διήμερο συνέδριο με θέμα “Τουρισμός και πράσινες επενδύσεις’’ το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ στις 27 και 28/9 από τον Παγκόσμιο

Δελτία Τύπου

Επίσκεψη Όλ. Κεφαλογιάννη στο Παρίσι

Τη Γαλλία και την έκθεση IFTM Top Resa, θα επισκεφθεί αύριο η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, ημέρα έναρξης της σημαντικής τουριστικής έκθεσης στο Παρίσι.

Scroll to Top