δωρεάν δράσεις συμβουλευτικής για ιατρικό τουρισμό

Το Υπουργείο Τουρισμού καλεί επιχειρήσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και φιλοξενίας που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προκειμένου να ενταχθούν σε δωρεάν δράση εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης.

Στόχος της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς επιχειρήσεις και παρόχους ιατρικού τουρισμού, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην καινοτόμο τεχνολογική ανάπτυξή τους. Συγκεκριμένα, η δράση θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών – προϊόντων ή τη βελτίωση υφιστάμενων υπηρεσιών -προϊόντων, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων σχετικά με τεχνολογίες επικοινωνίας, την παροχή υπηρεσιών και τις τεχνολογικές προβλέψεις.

Στη πλαίσιο της δράσης, 15 επιχειρήσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και φιλοξενίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα λάβουν δωρεάν κατ’ ελάχιστο 10 ώρες ατομικής συμβουλευτικής δια ζώσης ή εξ αποστάσεως προσαρμοσμένης στις ανάγκες, το προφίλ, τους στόχους, τους διαθέσιμους πόρους του φορέα/ επιχείρησης. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής αφορούν αρχικά στη σκιαγράφηση του προφίλ του φορέα/της επιχείρησης και στην συνέχεια σε προτάσεις παρεμβάσεων και υλοποίησης δράσεων, επιχειρηματικών λύσεων, τεχνολογικών εφαρμογών και λοιπών ενεργειών.

Τα θέματα που καλύπτει η συμβουλευτική υποστήριξη αφορούν σε:

1.            Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία των επιχειρήσεων

2.            Σχηματισμό νέων συνεργατικών σχημάτων

3.            Διαχείριση και διαδικασίες σχεδιασμού νέων υπηρεσιών και προϊόντων

4.            Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις δωρεάν δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης καλούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Τουρισμό ηλεκτρονική αίτηση μέσω του συνδέσμου

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKNUPw4lUUBslyjZpdIY2KKP5P64mSvqTEWgMxYOG3CHrgHw/viewform?usp=sf_link έως τις 05/03/2021. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V‐A “Greece‐Italy 2014‐2020”.

Πρόσκληση Συμμετοχής

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print

Σχετικά νέα

Δελτία Τύπου

Βασίλης Κικίλιας: Εντυπωσιακές οι αφίξεις και οι δαπάνες, ενώ δεν έχουμε τις αγορές της Κίνας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

«Οι δύο βασικοί μας στόχοι, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η προσέλκυση ταξιδιωτών που δαπανούν μεγάλα χρηματικά ποσά στις διακοπές τους, επιτυγχάνονται» δήλωσε ο

Scroll to Top