ΔΤ – Συνάντηση της Γ. Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Ολ. Αναστασοπούλου με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»

Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου, είχε συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (Π.Ε.Γ.Γ.Τ.Α. «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») και Γενικό Γραμματέα του Δήμου Νέας Σμύρνης, Δρ. Μιχάλη Χρηστάκη, καθώς και το τακτικό μέλος της Π.Ε.Γ.Γ.Τ.Α. «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Ιωάννη Μπόγδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ο σημαντικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΤΑ) στην τουριστική ανάπτυξη όπως και η μεγιστοποίηση από τους τοπικούς φορείς των ωφελειών της τουριστικής δραστηριότητας. Παράλληλα διατυπώθηκαν οι μοναδικές ευκαιρίες από τις πιθανές συνέργειες των δήμων με τις τοπικές ενώσεις των τουριστικών επιχειρηματιών, τα επιμελητήρια και τους φορείς επιχειρήσεων που εκπροσωπούν δραστηριότητες συμπληρωματικές/υποστηρικτικές του τουρισμού.

Η κα. Αναστασοπούλου επισήμανε ότι καθώς η ΤΑ εμπλέκεται στη διαδικασία της τουριστικής εμπειρίας τόσο σε επίπεδο υποδομών (πρόσβασης, καθαριότητας, ασφάλειας και πληροφόρησης), όσο και στην προβολή του τουριστικού προϊόντος, είναι αναγκαία η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της ΤΑ, των επιχειρήσεων και της Πολιτείας σε κεντρικό επίπεδο για την από κοινού χάραξη και υλοποίηση μιας πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης.

Αντιστοίχως, οι κ.κ. Χρηστάκης και Μπόγδης, αναφέρθηκαν κυρίως στα οφέλη μια τέτοιας συνεργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην χρησιμότητα του εποικοδομητικού διαλόγου με την ελληνική Πολιτεία με σκοπό την αειφορία του τουριστικού προορισμού.

Η Γενική Γραμματέας, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος της ΤΑ στη λειτουργία της ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας.

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print

Σχετικά νέα

Δελτία Τύπου

Βασίλης Κικίλιας: «Συνδέουμε το λιανεμπόριο με τον τουριστικό τομέα και μεγιστοποιούμε τα οφέλη για την ελληνική οικονομία»

Αθήνα,28 Μαΐου 2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βασίλης Κικίλιας: «Συνδέουμε το λιανεμπόριο με τον τουριστικό τομέα και μεγιστοποιούμε τα οφέλη για την ελληνική οικονομία» «Το ελληνικό εμπόριο

Ανακοινώσεις

ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ/ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ (1) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.

– ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Scroll to Top