Έκδοση και παραλαβή Πιστοποιητικών Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023

Ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί τα Πιστοποιητικά Μετεκπαίδευσης για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης της εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023 του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 16 και στην παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού Λειτουργίας των Τμημάτων (βλ. υ.α. 11506/2.7.2018 (Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 4111/6.3.2020 (Β’ 1203), 11369/6.6.2022 (B’ 3002, διόρθωση σφάλματος Β’ 3212) και 24371/30.12.2022 (Β’ 7188) όμοιες αποφάσεις).

Παρακαλούνται οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης να επικοινωνήσουν με τις γραμματείες των τμημάτων που έχουν παρακολουθήσει προκειμένου να προσέλθουν για την παραλαβή των Πιστοποιητικών τους.

Σχετικά νέα

Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2023-2024

–  ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2023-2024 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ́ ΑΡ. 12805/23.06.2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΔΑ:ΩΝΡΞ465ΧΘΟ-2ΩΠ)  – Σύνδεσμος για αίτηση Περίοδος υποβολής αιτήσεων από τις 29.9.2023 έως και τις 05.10.2023.

Δελτία Τύπου

Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά

Η ευρεία ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού μέσα από συνεργασία και συντονισμένες δράσεις με τις Περιφέρειες της χώρας, την υλοποίηση έργων υποδομών και την εφαρμογή καινοτόμων

Scroll to Top