Νέα

  • Όλα
  • slider
  • Ανακοινώσεις
  • Αποφάσεις
  • Δελτία Τύπου
  • Ενημερωτικά Δελτία
  • Ομιλίες-Παρουσιάσεις
  • Παγκόσμια Τουριστικά Νέα
  • Προκηρύξεις
  • Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 1597/28.1.2011

Ημερομηνία: 28 01 2011 ΦΕΚ: 108 ΒΠεριγραφή: Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1619/20.01.2011

Ημερομηνία: 20 01 2011 ΦΕΚ: 28 Β΄Περιγραφή: Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρκα. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1626/20.01.2011

Ημερομηνία: 20 01 2011 ΦΕΚ: 26 Β΄Περιγραφή: Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Προπονητικού και Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕ.Π.Α.Τ.). Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα …

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α2.1/1623/19.1.2011

Ημερομηνία: 19 01 2011 ΦΕΚ: 29 Β’Περιγραφή: Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.Α2.1./1621/19.1.2011

Ημερομηνία: 19 01 2011 ΦΕΚ: 29 ΒΠεριγραφή: Απλούστευσης της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων. Ένταξη διαδικασίας στα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622/19.01.2011

Ημερομηνία: 19 01 2011 ΦΕΚ: 27 Β΄Περιγραφή: Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικά Καταλύματα. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1628/19.1.2011

Ημερομηνία: 19 01 2011 ΦΕΚ: 25 ΒΠεριγραφή: Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού σήματος Λειτουργίας σε αυτοκινητοδρόμια. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1624/19.01.2011

Ημερομηνία: 19 01 2011 ΦΕΚ: 28 ΒΠεριγραφή: Απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης …

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 165255/ΙΑ/29-12-2010

Ημερομηνία: 29 12 2010 ΦΕΚ: 2157 Β΄Περιγραφή: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 …

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 16597/29.12.2010

Ημερομηνία: 29 12 2010 ΦΕΚ: ΦΕΚ 2156 Β’Περιγραφή: Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) χωρίς οδηγό

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 16598/2010/29.12.2010

Ημερομηνία: 29 12 2010 ΦΕΚ: 2189 ΒΠεριγραφή: Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε., άνευ οδηγού

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 16793/23-9-2009

Ημερομηνία: 23 09 2009 ΦΕΚ: 2086 Β΄Περιγραφή: Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. 15291/27.08.09

Ημερομηνία: 27 08 2009 ΦΕΚ: 1842 B΄Περιγραφή: τροποποίηση του Π.Δ. 43/2002 «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών»

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. 14423/05.08.09

Ημερομηνία: 05 08 2009 ΦΕΚ: 1711 B΄Περιγραφή: τροποποίηση του Π.Δ. 43/2002 «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών»

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. 24208/4.6.2009

Ημερομηνία: 04 06 2009 ΦΕΚ: 1138 Β΄Περιγραφή: Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

Περισσότερα
Scroll to Top