Search
Close this search box.

Ολ. Αναστασοπούλου στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης της πρωτοβουλίας GReco Islands-ΕΣΠΑ: Tο μέλλον του τουρισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το σεβασμό στο περιβάλλον

Στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης της στρατηγικής πρωτοβουλίας GReco Islands-ΕΣΠΑ, στην Κύθνο, συμμετείχε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου.

«Tο μέλλον του τουρισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το σεβασμό στο περιβάλλον καθώς o φυσικός και πολιτιστικός πλούτος της πατρίδας μας στηρίζει διαχρονικά το τουριστικό μας οικοσύστημα. Η ενσωμάτωση των αρχών και πρακτικών της βιωσιμότητας, η οποία δεν είναι μόνον περιβαλλοντική, αλλά και οικονομική και κοινωνική, είναι ζήτημα δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας και ως εκ τούτου αποτελεί εθνική προτεραιότητα», επισήμανε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης..

«Προκειμένου να αναλάβουμε την ευθύνη για να αποτρέψουμε την καταστροφή που προκαλείται από την τριπλή κρίση (α) της κλιματικής αλλαγής, (β) της ρύπανσης και (γ) της απώλειας της βιοποικιλότητας, οφείλουμε να δώσουμε έμφαση στην ανάγκη ισόρροπης προσέγγισης μεταξύ των δραστηριοτήτων (1) της γαλάζιας οικονομίας, (2) της προώθησης της απασχόλησης, (3) της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο και (4) της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και (5) στον ρόλο της βιώσιμης γαλάζιας ανάπτυξης για την επίτευξη των στόχων επιμέρους στρατηγικών της Ε.Ε. όπως της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής για την Βιώσιμη και Έξυπνη Κινητικότητα», ανέφερε η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου.

«Είναι στο χέρι μας να κάνουμε το μεγάλο άλμα στο μέλλον, έτσι ώστε να πετύχουμε (α) τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, (β) την αντιμετώπιση του «υπερ-τουρισμού» με νέες υποδομές και έξυπνη διαχείριση των ροών, (γ) τις βιώσιμες πρακτικές οι οποίες θα αφορούν και τις τοπικές κοινότητες, καθώς και (δ) την προσέλκυση επενδύσεων με στόχο ένα βιώσιμο, ανθεκτικό, προσβάσιμο, καινοτόμο, «πράσινο» τουριστικό οικοσύστημα», τόνισε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

«Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αυτονομία αποτελούν προκλήσεις για τη χώρα, αποτελούν προκλήσεις και για τον ίδιο τον κλάδο του τουρισμού. Η Αστυπάλαια, η Χάλκη, η Τήλος είναι παραδείγματα νησιών που το καθένα εξελίσσεται με το δικό του τρόπο σε καινοτόμα πράσινα νησιά. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί εύκολα να επεκταθεί και σε άλλους νησιωτικούς προορισμούς, μέσα από το Πρόγραμμα «GReco Islands», υπογράμμισε η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου.

«Για την εξασφάλιση, λοιπόν, της αειφορίας του νησιωτικού προορισμού και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών του προορισμού, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων είναι απαραίτητη, κι αυτό είναι ακριβώς το σημείο όπου όλοι μαζί, ιδιωτικός τομέας, κεντρική κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά», επισήμανε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης τονίζοντας ότι «έχουμε άλλωστε την υποχρέωση να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα είναι χειρότερο από αυτό που παραλάβαμε εμείς από τους γονείς μας».

Σημειώνεται ότι απώτερος στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας, που εγκρίθηκε ομοφώνως από την Επιτροπή, είναι η αειφορία και ο μετασχηματισμός προς αυτή των ελληνικών νησιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική και κοινωνική ευημερία των κατοίκων τους και η κοινωνική συνοχή. Προς τούτο, συμφωνήθηκαν οι βασικοί τομείς παρέμβασης: ενεργειακή μετάβαση, βιώσιμη διαχείριση πόρων, προστασία του περιβάλλοντος, επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Για να αρχίσουν να υλοποιούνται οι παραπάνω στόχοι, είναι αναγκαίες η ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών, η διασύνδεση του νησιωτικού χώρου και, το σημαντικότερο, η δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Επόμενο βήμα είναι η οριστικοποίηση των κριτηρίων επιλογής των νησιών, η έναρξη διαβουλεύσεων με την εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών που χρειάζεται να συμμετάσχουν συνδιαμορφώνοντας το χαρακτήρα των παρεμβάσεων και η εξειδίκευση του οδικού χάρτη της πρωτοβουλίας. 

Οι ενέργειες αυτές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη δεύτερη Συνεδρίαση της Επιτροπής, που έχει προγραμματιστεί να γίνει ως το τέλος του προσεχούς Οκτωβρίου, σε νησί του Βορείου Αιγαίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Καθοδήγησης έχει συγκροτηθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, και συμμετέχουν σ’ αυτή τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού καθώς και οι νησιωτικές Περιφέρειες. Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος, που ήδη έχει ψηφιστεί, είναι το πρώτο βήμα σε μια σειρά από ενέργειες που προγραμματίζονται για το άμεσο μέλλον. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχετικά νέα

Δελτία Τύπου

Η Όλ. Κεφαλογιάννη στην ολομέλεια της βουλής για το νομοσχέδιο του τουρισμού:  «Προχωράμε σταθερά και τολμηρά για έναν βιώσιμο τουρισμό

«H εντολή που έχουμε από τον ελληνικό λαό είναι να προχωρήσουμε σταθερά και τολμηρά σε έναν νέο κύκλο αλλαγών και

Scroll to Top