Search
Close this search box.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ECONOMIST

Η Αν. Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά  παρέστη και πραγματοποίησε ομιλία σε εκδήλωση του Economist  με θέμα την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας.Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας :
«Κυρίες και κύριοι,Με όραμα την Ελλάδα της ανάπτυξης εργαζόμαστε με τις πολιτικές αυτές που μπορούν  να εγγυηθούν την αλλαγή  του οικονομικού κλίματος τόσο στη χώρα  όσο και ευρύτερα στην ΕΕ και να συνεισφέρουν αποφασιστικά στην επίλυση της κρίσης χρέους. Και όταν μιλάμε για πολιτικές ανάπτυξης εννοούμε τη στήριξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των της χώρας μας τις παραγωγικές επένδυσες , τη περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική δικαιοσύνη .
Η παραγωγική ανασυγκρότηση πρέπει να ταυτιστεί με την κινητικότητα ανθρώπων, κεφαλαίων και εμπορευμάτων, με την επιχειρηματική καινοτομία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει επιτέλους να αποκτήσει συνεκτικά χαρακτηριστικά  μακροπρόθεσμη στόχευση και σταθερότητα. Σε ένα περιβάλλον παγκόσμιου ανταγωνισμού η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι περαιτέρω μείωση του άμεσου και έμμεσου μισθολογικού κόστους. Αυτό αποδείχθηκε αφενός ανεπαρκές και αφετέρου κοινωνικά διαλυτικό. Αντίθετα, η απάντησή μας οφείλει να στρέφεται προς την ποιότητα, την καινοτομία, την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων μας.Από το 2010 μέχρι και σήμερα, οι  τομείς της παραγωγής  παραμένουν στάσιμοι. Η απασχόληση έχει μειωθεί αθροιστικά 23,3% από το 2008 μέχρι το 2014. Άρα η κρίση και η προσήλωση στην  λιτότητα δεν άλλαξαν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Το νέο μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης βασίζεται στην υπέρβαση αυτών των χρόνιων αδυναμιών.Ποιες όμως είναι οι παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στην νέα κατάσταση; Μια γενική παρατήρηση είναι πως στην Ελλάδα τα τελευταία σχεδόν δεκαπέντε χρόνια οι άμεσες ξένες παραγωγικές επενδύσεις ήταν ελάχιστες. Δυστυχώς, η παραγωγή έχει μετατραπεί σε δραστηριότητα υψηλού ρίσκου σε σχέση με άλλες μορφές επενδύσεων. Αυτό είναι χαρακτηριστικό που σε γενικές γραμμές διέπει το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Υπάρχει ανισορροπία μεταξύ παραγωγικού και χρηματοπιστωτικού τομέα. Θέλουμε να συμβάλουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, σε μια αντιστροφή αυτής της κατάστασης καθώς μόνο η παραγωγική διαδικασία εγγυάται την μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση και επέκταση της οικονομίας.Ο μόνος τομέας που κινείται θετικά είναι ο Τουρισμός ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εθνικής μας οικονομίας και δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ο τουρισμός είναι μια ώριμη βιομηχανία στον τόπο μας, έχει μεγάλη ιστορία, με πολλά θετικά στοιχεία πάνω  στα οποία πρέπει να στηριχτούμε και να τα επεκτείνουμε. Από την άλλη, υπάρχουν και αρνητικές  πλευρές, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού με όσους δραστηριοποιούνται στον κλάδο.Εδώ και δεκαετίες το κράτος διαμορφώνει και  επηρεάζει τις συνθήκες προσφοράς στον κλάδο, διαμορφώνοντας το πλαίσιο για τις επενδύσεις, το χωροταξικό, τον τρόπο και τη διευκόλυνση για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όπως και στην προσπάθεια να επηρεάζει τη ζήτηση του τουριστικού κλάδου. Στηριζόμαστε σε διαδοχικά «κύματα»  επιτυχημένων πολιτικών, οι οποίες έχουν στηρίξει την επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα  έχουν επηρεάσει τη σταθερή και μόνιμη ανάπτυξη της τουριστικής επισκεψιμότητας στη χώρα μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι στη σημερινή συγκυρία τα δεδομένα του  2015, όπως και τα δεδομένα του 2014, αντιστρέφουν την προβληματική περίοδο του 2013 και του 2012 και δείχνουν μια σταθερή άνοδο, πολύ σημαντική, τόσο στις αφίξεις όσο και στην εισροή συναλλάγματος.Η συζήτηση που έχουμε ανοίξει για την εθνική στρατηγική, για το τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε την επόμενη περίοδο, περιλαμβάνει τους στόχους και τα εργαλεία που έχει η τουριστική μας πολιτική για τα επόμενα χρόνια και στα μέτρα που πρέπει να πάρουμε προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.  Αυτή η εθνική στρατηγική επηρεάζει πολλά και διάφορα εργαλεία, ένα εκ των οποίων είναι το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης για όλη την περίοδο από το 2014 έως το 2020. Σε επίπεδο διοικητικό έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες διεργασίες και συνεπώς η ένταξη έργων και η ένταξη των προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020 θα προχωρήσει κανονικά.Βασικό σημείο παρέμβασης στη διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ είναι η εστίαση σε μικρά και μεσαία έργα υποδομών η ενίσχυση της συνεταιριστικής συνεργατικής επιχειρηματικότητας καθώς επίσης  και η σύνδεση της μικρής, και  μεσαίας με  τη μεγάλη επιχειρηματικότητα  ώστε τα αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων να ωφελούν τις τοπικές οικονομίες και να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά.Ένα δεύτερο σημαντικό εργαλείο είναι ο αναπτυξιακός νόμος ο οποίος είχε αρκετά προβλήματα που υπάρχουν και ακόμη και που πρακτικά έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του στα τέλη του 2014. Προτεραιότητα μας είναι να επιλυθούν  οι εκκρεμότητες όλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν κατατεθεί στο παρελθόν, σύντομα και αποτελεσματικά. Όσον αφορά στους βασικούς στόχους της τουριστικής πολιτικής συνοψίζονται στα εξής:1 )Στοχεύουμε στην επιμήκυνση  της τουριστικής περιόδου με  στέρεα βήματα. Στόχος μας τουρισμός δώδεκα μήνες το χρόνο. Ήδη από φέτος, κορυφαίοι tour operators  της παγκόσμιας αγοράς, επεκτείνουν την ενεργή τους περίοδο από 180 στις  215 ημέρες. 2) Αναπτύσσουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, θαλάσσιο, ιατρικό, συνεδριακό, θρησκευτικό κλπ  που θα συμβάλλουν αποφασιστικά, αφ’ ενός στην περαιτέρω εδραίωση της επέκτασης της περιόδου, και αφ’ εταίρου θα ωφελήσουν περιοχές της πατρίδας μας που σήμερα δεν βρίσκονται ως προορισμοί  διεθνούς ενδιαφέροντος.3) Στόχος μας είναι η διείσδυση σε νέες αγορές, δημιουργώντας νέα τουριστικά προϊόντα, συνδέοντας τον  πολυθεματικό τουρισμό, τον  πολιτισμό μας και την ιστορία μας. Στρεφόμαστε σε χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κορέα, οι χώρες της  Μέσης Ανατολής .  4) Κωδικοποιούμε την τουριστική νομοθεσία. Την προηγούμενη περίοδο έγιναν αλλαγές σε υπηρεσιακούς τομείς και δομές οι οποίες άφησαν κενά λειτουργιών και αρμοδιοτήτων και τα οποία η πολιτική μας στοχεύει να καλύψει.
5) Συνεργαζόμαστε  με την περιφέρεια, την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για ένα ενιαίο τουριστικό σχεδιασμό και μια ενιαία τουριστική προβολή στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να δημιουργήσουμε τη νέα εθνική τουριστική ταυτότητα.    6) Επίσης βασική μας προτεραιότητα είναι η προσέλκυση επενδύσεων με αφετηρία τον τουριστικό τομέα και κατ επέκταση σε κλάδους που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Ξεμπλοκάρουμε υποθέσεις  επενδυτικών σχεδίων που λίμναζαν, μειώνουμε τη γραφειοκρατία  που δυσχέραινε  την επιχειρηματικότητα στο κλάδο και προχωράμε γρήγορα και άμεσα τις διαδικασίες για την υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν τον τουρισμό. 
Το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων οφείλει να έχει ως αρχή τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Έχουμε ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες,  για τη βελτίωση των χώρων υποδοχής, των εισόδων που βρίσκονται στη χώρα μας, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια ενώ ήδη διερευνούμε εποικοδομητικές μορφές επικοινωνίας και ενότητες δράσεων για την προβολή του τουριστικού κλάδου, σε συνεργασία με οργανισμούς, φορείς του κλάδου και τις δομές τις τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακόμη, δρομολογούμε τη δημιουργία εργαλείων, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες-μιας-στάσης, για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους στις συναλλαγές επιχειρήσεων-δημοσίου, και για τη διευκόλυνση ίδρυσης επιχειρήσεων. Όσον αφορά στο τελευταίο προσανατολιζόμαστε στην απελευθέρωση των αδειοδοτήσεων, υπάρχει άλλωστε σχετικός νόμος, εφαρμόζοντας όμως αυστηρό έλεγχο στη συνέχεια. Επιπλέον, επιδιώκουμε τη στήριξη της τουριστικής εκπαίδευσης και τη μελέτη των φαινομένων του τουρισμού σε πανεπιστημιακό επίπεδο.Ταυτόχρονα, στοχεύουμε να απαλλάξουμε τον τουρισμό από τα αρνητικά του στοιχεία. Να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα διαφυγής εσόδων από τον τουριστικό κλάδο, τα φαινόμενα «μαύρης εργασίας» και τις περιβαλλοντικές παραβιάσεις. Προφανώς, τα ζητήματα αυτά εμπίπτουν σε μια συνολικότερη στρατηγική, που αφορά στο σύνολο του κυβερνητικού έργου και ειδικά στον τομέα των εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς, τους οποίους θα ενισχύσουμε.Θα κλείσω σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι σταθερά προσανατολισμένη στην αναπτυξιακή διέξοδο από τη κρίση, στη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που ενισχύει την εξωστρέφεια μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων.Και δεν είναι μόνο ο τουρισμός πεδίο εφαρμογής μιας αναπτυξιακής στρατηγικής αλλά και η ναυτιλία, ο αγροτικός και διατροφικός τομέας, ο κλάδος της ενέργειας με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές και κυρίως η τεράστια δυναμική που ενυπάρχει στο ανθρωπινό δυναμικό της χώρας, το οποίο διακρίνεται για το υψηλό μορφωτικό του επίπεδο και μπορεί να δώσει ώθηση στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Γενικότερα, η κατεύθυνση του νέου αναπτυξιακού μας μοντέλου επικεντρώνεται σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και αγαθών, καινοτομία και αλλαγές οι οποίες θα δώσουν μια νέα ώθηση στην οικονομία της χώρας για να επιτύχουμε την ανάκαμψη που όλοι επιθυμούμε. Με πρωταγωνιστή της εθνικής οικονομίας τον Τουρισμό προχωράμε μαζί.Για μια Ελλάδα ανταγωνιστική, σύγχρονη και υπολογίσιμη δύναμη  η οποία αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος.Δεν πρόκειται για μεγάλες προσδοκίες αλλά για στόχους εφικτούς και αναγκαίους.Ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες του Συνεδρίου».

Σχετικά νέα

Δελτία Τύπου

Η Όλ. Κεφαλογιάννη στην ολομέλεια της βουλής για το νομοσχέδιο του τουρισμού:  «Προχωράμε σταθερά και τολμηρά για έναν βιώσιμο τουρισμό

«H εντολή που έχουμε από τον ελληνικό λαό είναι να προχωρήσουμε σταθερά και τολμηρά σε έναν νέο κύκλο αλλαγών και

Scroll to Top