Search
Close this search box.

Ομιλία της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας Τουρισμου Έλενας Κουντουρά επί των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης

Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,   

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η ανάθεση από τον Πρωθυπουργό του Τομέα του Τουρισμού.

Ενός ισχυρού πυλώνα και «ατμομηχανή» της νέας εθνικής αναπτυξιακής προσπάθειας με καθοριστική συμβολή στο ΑΕΠ της Χώρας και  στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η Ελλάδα γύρισε σελίδα.

Η Κυβέρνηση εγγυάται την ανοδική πορεία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού με έμφαση στην Ποιότητα και στο υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών.
Με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα, θα προωθήσουμε όλες τις απαραίτητες αλλαγές, που θα κάνουν καλύτερο τον Τομέα του Τουρισμού, με επίκεντρο τον ΑΝΘΡΩΠΟ και την Ποιότητα της ζωής του.

Με βασική φιλοσοφία  «Τουρισμός για Όλους».

Με διάλογο και στενή συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς, αλλά βεβαίως και με προσήλωση στις προγραμματικές αρχές και τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις της νέας Κυβέρνησης,  που επιδοκίμασε με μεγάλη πλειοψηφία ο Ελληνικός λαός.

Κορυφαία προτεραιότητα μας αποτελεί η  αποσύνδεση της τουριστικής πολιτικής από οποιαδήποτε μνημονιακή δέσμευση.

Και αυτό διότι η τουριστική πολιτική, τόσο στη γενική της χάραξη, όσο και στους επιμέρους άξονές της , υπαγόταν σε υποχρεωτική έγκριση από την Τρόικα, στο πνεύμα των αυστηρών μέτρων λιτότητας που μας επέβαλλαν, μέσω  των ασφυκτικών και αντιαναπτυξιακών κανόνων και εντολών του Μνημονίου.

Οι Βασικές μας κατευθύνσεις συνοψίζονται:

–  Στη στήριξη της Μικρομεσαίας Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και ενθάρρυνση  των τοπικών συμφώνων και αναπτυξιακών συνεργειών σε περιφερειακό επίπεδο.
Συνέργειες σε επίπεδο τοπικών συνεταιρισμών, ενώσεων τοπικών παραγωγών και φορέων της αγοράς με τους επιχειρηματίες του Τουρισμού.
Διότι, ο Τουρισμός είναι κυρίως υπόθεση των τοπικών κοινωνιών που ζουν τα προβλήματα και αγωνίζονται για την προοπτική του τόπου τους.

–  Τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα είναι ο Πολιτισμός και το αστείρευτο Φυσικό Περιβάλλον της πατρίδας μας.
Θα δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.
Σε μορφές τουριστικής ανάπτυξης που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν και δίνουν προστιθέμενη αξία στην Περιφέρεια.   

Θα πρέπει να αναδιαμορφώσουμε το τουριστικό «πακέτο» της Χώρας , πέρα από το παλαιό και δοκιμασμένο δίπτυχο «Ήλιος και Θάλασσα» και τον μαζικό τουρισμό.

Θα δώσουμε έμφαση και στον Πολυθεματικό Τουρισμό και σε καινούργιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης.
Ο Τουρισμός Κρουαζιέρας , ο Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας , ο Ιατρικός , ο Ιαματικός Τουρισμός , (έχουμε τις περισσότερες και ποιοτικότερες επιστη-μονικά, Ιαματικές πηγές στον κόσμο).  

Ο Πολιτιστικός, ο Θρησκευτικός και Οικολογικός τουρισμός , ο Αγροτουρισμός, ο Οινοτουρισμός και άλλες μορφές όπως , ο Αθλητικός Τουρισμός Αναψυχής , ο Προπονητικός Αθλητικός τουρισμός και ο Τουρισμός μεγάλων επαναλαμβανόμενων διεθνών αθλητικών γεγονότων (είδαμε την ώθηση που προσέδωσε στα ξενοδοχεία της Πρωτεύουσας ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας) και την προβολή που έδωσε στην Πρωτεύουσα.

Ο Συνεδριακός ή ο Χειμερινός Τουρισμός που μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.
Βήμα – βήμα θα επιδιώξουμε να επιλύσουμε χρονίζοντα προβλήματα στον Τουρισμό.

•    Την επανεξέταση των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης και ιδιοκτησίας, που συνήφθησαν στην περίοδο των Μνημονίων, με έμφαση στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται αδιαφανείς διαδικασίες, συνθήκες ξεπουλήματος και γενικότερα ζημίες σε βάρος του Δημοσίου, της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος.     

•    Την Οργανική ένταξη του Τουρισμού σε ένα Εθνικό Χωροταξικό και Συνολικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας.

•    Την εφαρμογή ενός σταθερού,  δίκαιου και προοδευτικού φορολογικού συστήματος, με  μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ , αντίστοιχα με τους ανταγωνιστικούς προς εμάς προορισμούς. 
Παράλληλα, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της διαφθοράς, σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

•    Την αποκατάσταση του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων ώστε να εξασφαλισθεί η εργασιακή αξιοπρέπεια και η σταθερότητα.

Από κοινού με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ,

•    Συζητούμε και θα λάβουμε αποφάσεις για ζητήματα Χωροταξικού Σχεδιασμού, εξορθολογισμό της φορολογίας και φορολογικών συντελεστών, ρύθμιση δανείων των βιώσιμων επιχειρήσεων και άλλες ελαφρύνσεις, όπως βεβαίως και τη διαμόρφωση ενός νέου Αναπτυξιακού Νόμου με σαφή κριτήρια, χρονοδιαγράμματα και προϋποθέσεις χρηματοδότησης.
•    Αξιοποιούμε  κάθε δυνατότητα από Κοινοτικούς Πόρους και το νέο ΕΣΠΑ, το Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας της περιόδου 2015 – 2020, για τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων.
•    Προχωράμε αποφασιστικά στο νέο Σύστημα Κατηγοριοποίησης και Πιστοποίησης των υπηρεσιών και υποδομών των Ελληνικών Ξενοδοχείων και καταλυμάτων με βάση υψηλά στάνταρ. 

•    Δίνουμε προτεραιότητα στην ενίσχυση της απασχόλησης και την επίλυση σειράς εργασιακών προβλημάτων στον Τουρισμό.
Όπως και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.

•    Εξετάζουμε την ενίσχυση της επενδυτικής αξιοποίησης  δημοσίων εκτάσεων,  για παραθεριστικές κατοικίες, ξενοδοχεία και άλλες καινοτόμες μορφές τουριστικού προϊόντος.  

•    Θα ξαναδούμε την οργανωτική συγκρότηση του Τομέα Τουρισμού, με κατεύθυνση την ενδυνάμωση του ΕΟΤ με την επιστροφή των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα  και την ανάκτηση θεσμικών του αρμοδιοτήτων.

•    Στόχος μας είναι  το άνοιγμα νέων αγορών με ταυτόχρονη ίδρυση γραφείων του ΕΟΤ, καθώς επίσης και την επίτευξη συμφωνιών για απευθείας πτήσεις  σε αυτούς τους νέους προορισμούς . 

•    Επιδιώκουμε  μια νέα πολιτική αερομεταφορών,  με απευθείας συνεννοήσεις και μείωση των φόρων που επεβλήθησαν για τη χρήση των ελληνικών συγκοινωνιακών υποδομών, με ακραίο παράδειγμα, τις υψηλές επιβαρύνσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που είναι από τους ακριβότερους σε Ευρώπη και Μεσόγειο.      

Επίσης , ένα νέο πιο ευέλικτο και απλοποιημένο σύστημα χορήγησης βίζας σε τουρίστες τρίτων χωρών (εκτός Σένγκεν), σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,

Διαμορφώνουμε νέα τουριστική στρατηγική που θα υπηρετεί την εθνική προσπάθεια.
Αντιλαμβανόμαστε  τα προβλήματα του Τουριστικού Κλάδου και είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε λύσεις , υιοθετώντας Ευρωπαϊκά πρότυπα και δοκιμασμένες πρακτικές.
Λύσεις ρεαλιστικές με προοπτική για τον τόπο και τους επαγγελματίες του Τουρισμού.

Θέλουμε Τουρισμό 12 μήνες , 365 μέρες το χρόνο.  Θα εργασθούμε γι αυτό και θα έχουμε απτά αποτελέσματα.

 Ιδιαίτερη έμφαση δίδουμε στην τόνωση της εσωτερικής  ζήτησης και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Εσωτερικού Τουρισμού.
Είναι γνωστό ότι ο εσωτερικός τουρισμός είχε αναπτυχθεί, με τη κρίση όμως μειώθηκε πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να αντιστρέψουμε.

Μέσα από μια νέα συγκροτημένη στρατηγική, σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στοχεύουμε στην ενίσχυση και διεύρυνση των Προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού, Τουρισμού για Άτομα με Αναπηρίες και Τρίτης Ηλικίας .
Ο Τουρισμός μπορεί να αποτελέσει και πάλι ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ για κάθε πολίτη. Οι τοπικές κοινωνίες και οικονομίες θα έχουν σημαντικό μερίδιο πλέον στα οφέλη του Τουρισμού.  
Έμφαση θα δοθεί και στον ανθρώπινο παράγοντα με την συνεχή ποιοτική αναβάθμιση και ολοκληρωμένη Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του δυναμικού του Τουρισμού, ώστε να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν νέες θέσεις εργασίας σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Τέλος, θα προωθήσουμε το μοντέλο της υποστήριξης και προβολής μεγάλων ελληνικών πόλεων όπως η Αθήνα , η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και άλλες πόλεις, ως City Break τουριστικούς προορισμούς. Αρκεί να σας αναφέρω για την Αθήνα ότι μέσα στο 2011 είχαν κλείσει 18 ξενοδοχεία, με περίπου 3.000 κλίνες.  

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.
Η Ελλάδα είναι η κοιτίδα της φιλοξενίας και του Πολιτισμού.

Ο Τουρισμός απέδειξε ότι μπορεί να στηρίξει την Ανάπτυξη. Και να δώσει προοπτική στην ξεχασμένη Ελληνική περιφέρεια. 
•    Δέσμευσή μας είναι να εργασθούμε από κοινού με τους φορείς της Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης, ώστε να προωθήσουμε νέους τουριστικούς προορισμούς.

•    Να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και ευκαιρία που δίνουν οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο , για να προβάλλουμε τη Χώρα μας και το τουριστικό μας προϊόν, με ισχυρή επίσης  παρουσία και προβολή σε διεθνείς εκθέσεις και διοργανώσεις.

•    Να εργασθούμε σκληρά μαζί με τον Τουριστικό κόσμο και τους εργαζομένους στον Τουρισμό , με όλους όσους θέλουν να συμβάλλουν εποικοδομητικά σε αυτή την προσπάθεια   για το καλό της πατρίδας μας.

Η Κυβέρνηση θα θωρακίσει ακόμα περισσότερο τον Τουρισμό και ήδη δίνει  το στίγμα της , γυρίζοντας σελίδα στις πολιτικές της σκληρής λιτότητας που ακολουθήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Το στοίχημα του Τουρισμού θα το κερδίσουμε μαζί αφού μοναδικός μας στόχος είναι  η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ευημερία του ελληνικού λαού.

Σας ευχαριστώ.

Σχετικά νέα

Scroll to Top