Ομιλία του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη στο ΙΙ Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης στη Λάρισα.

Περιγραφή

Χάρης Θεοχάρης: Η συνεργασία όλων μονόδρομος για την αναβάθμιση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος

Ομιλία του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη στο ΙΙ Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης στη Λάρισα

Στις μεγάλες δυνατότητες της Θεσσαλίας, που την καθιστούν αδιαμφισβήτητο πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους επισκέπτες αλλά και στην ανάγκη στροφής προς ένα βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης αναφέρθηκε στο «ΙΙ Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης, ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Στο «Forum», το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, ο Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε την ανάγκη για «στροφή της οικονομίας σε βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες».

Ο κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι βασικός στόχος του Υπουργείου Τουρισμού είναι «η ισόρροπη και ισότιμη ανάπτυξη και των τριών πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Οικονομία – Περιβάλλον – Κοινωνία.

Ο Υπουργός Τουρισμού είπε, χαρακτηριστικά: «το βιώσιμο τουριστικό μοντέλο αποτελεί μονόδρομο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων και την προώθηση ποιοτικών τουριστικών υποδομών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το μοντέλο αυτό ανταποκρίνεται στις διεθνείς τάσεις και συνεχώς μεταβαλλόμενες προσδοκίες του παγκόσμιου τουρίστα. Και η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει πίσω από τις εξελίξεις».

Ο κ. Θεοχάρης έκανε ειδική αναφορά σε ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο ορεινός, ο καταδυτικός, ο γαστρονομικός και ο αγροτουρισμός, που έχουν μεγάλες προοπτικές εξέλιξης και προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες, ενώ μίλησε και για τις μεγάλες δυνατότητες της Θεσσαλίας ως τουριστικού προορισμού, επισημαίνοντας πως «για την αγορά της Κίνας τα Μετέωρα και οι Δελφοί κατατάσσονται στους δημοφιλέστερους ελληνικούς προορισμούς».

Τέλος, ο Υπουργός Τουρισμού, προς επίρρωση της σημασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αναφέρθηκε στο ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, «ενός νέου θεσμού που δημιουργήθηκε, με σκοπό την αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω του συντονισμού και της διάχυσης καλών πρακτικών και φυσικά την επίλυση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες». Άλλωστε, όπως είπε ο κ. Θεοχάρης, «η συνεργασία όλων, από τους ιδιώτες μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική εξουσία αποτελεί μονόδρομο για την αναβάθμιση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος προς όφελος όλης της κοινωνίας και της χώρας»

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print

Σχετικά νέα

Ανακοινώσεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 07.06.2021 ΕΩΣ 14.06.2021

Ερωτήσεις-απαντήσεις αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα

Scroll to Top