Ορισμός Ημερομηνίας Εξετάσεων Ναυαγοσωστών Κολυμβητικής Δεξαμενής

Η Ναυαγοσωστική Σχολή με την επωνυμία:  Πάτσης Σ. Θωμάς και διακριτικό τίτλο (Seasafe Academy) που εδρεύει στα Ιωάννινα, οδό Κουγκίου 10 (ισόγειο) τ.κ. 45221, κατέχοντας άδεια νόμιμης λειτουργίας,  καθώς και όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και το προσωπικό (ο πρόεδρος και οι εξεταστές που απαιτούνται για τη συγκρότηση της επιτροπής). Την 04/07/2022 θα διενεργηθούν εξετάσεις ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής.  Στις εγκαταστάσεις της έδρας μας θα διεξαχθεί η θεωρητική και πρακτική εξέταση, ενώ οι αθλητικές δοκιμασίες θα λάβουν χώρα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ιωαννίνων. Ώρα έναρξης της θεωρητικής εξετάσεις ορίζεται η 09:00 πμ. 
Σχετικό Φ.Ε.Κ.

Σχετικά νέα

Δελτία Τύπου

Συμμετοχή της ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης στην 68η Σύνοδο της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ- UNWTO)

Από τις 31 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Σόφια (Βουλγαρία) η 68η Σύνοδος της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Scroll to Top