ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ – Τ4Τ”

«Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφάσισε τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής “Μαζί για τον τουρισμό της ΕΕ – T4T” που θα έχει ως έργο:

  • να συνδράμει τη ΓΔ GROW στην προετοιμασία των πρωτοβουλιών πολιτικής που απορρέουν από τη Διαδρομή Μετάβασης στον τουρισμό,
  • να υποστηρίξει τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ της Επιτροπής, των χωρών της ΕΕ και των ενδιαφερομένων μερών σε ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας, των δράσεων, των προγραμμάτων και των πολιτικών της Ένωσης για τη στήριξη του τουριστικού οικοσυστήματος,
  • να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών στον τομέα του τουρισμού για την υποστήριξη της εφαρμογής της Διαδρομής Μετάβασης για τον τουρισμό
  • να αναλάβει συμπληρωματικές δράσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον Τουρισμό 2030.

Η Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων με σκοπό την επιλογή μελών της ομάδας, μη συμπεριλαμβανόμενων των αρχών των χωρών της ΕΕ και άλλων δημόσιων φορέων. Ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων που θα επιλεγούν θα είναι κατ’ ανώτατο όριο πενήντα (50).

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή ως τις 3 Μαρτίου 2023. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 12:00 (μεσημέρι). Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2023.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και άλλων παρόμοιων φορέων (europa.eu)

Σχετικά νέα

Δελτία Τύπου


Βασίλης Κικίλιας: “+15% η κρουαζιέρα το 2023 σε σχέση με πέρυσι- Και φέτος o Τουρισμός οδηγεί την ανάπτυξη της οικονομίας και στηρίζει την ελληνική οικογένεια” 

“Χωρίς καμία αμφιβολία, σε ένα αβέβαιο μέλλον και με τις κρίσεις να διαδέχονται η μια την άλλη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ο τουρισμός είναι

Scroll to Top