Προσωρινοί Πινάκες Κατάταξης με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, για τη θέση του προϊσταμένου των Διευθύνσεων Έρευνας, Ποιοτικών Προτύπων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Χωρικού Σχεδιασμού.

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on print

Σχετικά νέα

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας εξοπλισμού για το έργο ALTTOUR

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής για την υλοποίηση της Πράξης:  «Alternative Tourism-ALTTOUR» στο πλαίσιο του Προγράμματος

Scroll to Top