Προσωρινοί Πινάκες Κατάταξης με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, για τη θέση του προϊσταμένου των Διευθύνσεων Έρευνας, Ποιοτικών Προτύπων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Χωρικού Σχεδιασμού.

Σχετικά νέα

Scroll to Top