Νέα

  • Όλα
  • Ανακοινώσεις
  • Αποφάσεις
  • Δελτία Τύπου
  • Ενημερωτικά Δελτία
  • Ομιλίες-Παρουσιάσεις
  • Παγκόσμια Τουριστικά Νέα
  • Προκηρύξεις
  • Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
Αποφάσεις

Υ.Α. 2868/27.02.2004

Ημερομηνία: 27 02 2004 ΦΕΚ: 398 ΒΠεριγραφή: Κανονισμός ορειβατικών καταφυγίων

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/185/2004

Ημερομηνία: 20 01 2004 ΦΕΚ: 69/Β/2004Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ/7429/16.7.03 (Φ.Ε.Κ. 1123/Β/8.8.03) απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης περί ίδρυσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων τεσσάρων κλειδιών

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/15802/2003

Ημερομηνία: 24 12 2003 ΦΕΚ: 1927/Β΄/2003Περιγραφή: Τροποποίηση της 520010/6/26.1.1994 υπουργικής απόφασης Καθορισμός προδιαγραφών δημιουργίας γηπέδων γκολφ, προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων γηπέδων γκολφ

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/11754/2003

Ημερομηνία: 17 10 2003 ΦΕΚ: 1536/Β/2003Περιγραφή: Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. Τ/9803/2003

Ημερομηνία: 16 09 2003 ΦΕΚ: 1323/Β/2003Περιγραφή: Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων, όπως ισχύει.

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/7429/2003

Ημερομηνία: 08 08 2003 ΦΕΚ: 1123/Β/2003Περιγραφή: Ίδρυση Eνοικιαζoμένων – Επιπλωμένων Δωματίων και Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων τεσσάρων κλειδιών

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. Τ/7681/2003

Ημερομηνία: 25 07 2003 ΦΕΚ: 1040/Β/2003Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23908/1.2.1991 Κ.Υ.Α. που αφορά τον καθορισμό προδιαγραφών ανέγερσης για την δημιουργία συνεδριακών κέντρων για την υπαγωγή τους …

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/6888/2003

Ημερομηνία: 11 07 2003 ΦΕΚ: 959/Β/2003Περιγραφή: Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση χιονοδρομικών κέντρων

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/6736/1.07.2003

Ημερομηνία: 01 07 2003 ΦΕΚ: 929 Β’Περιγραφή: Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, όπως ισχύει: σε αυτόν ορίζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καζίνο, …

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. Τ/7662/25.10.2002

Ημερομηνία: 25 10 2002 ΦΕΚ: 1375 Β΄Περιγραφή: Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας σχολών ξεναγών

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/10004/2002

Ημερομηνία: 16 10 2002 ΦΕΚ: 1339/Β/2002Περιγραφή: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/2738/2001

Ημερομηνία: 09 05 2001 ΦΕΚ: 530/Β/2001Περιγραφή: Συμπλήρωση της Τ/4486/3.12.1999 (Φ.Ε.Κ. 2202/Β/22.12.99) Υ.Α. σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. Α-48191/3257/2000

Ημερομηνία: 21 08 2000 ΦΕΚ: 1026/Β/2000Περιγραφή: Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη …

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/4486/1999

Ημερομηνία: 22 12 1999 ΦΕΚ: 2202/Β/1999Περιγραφή: Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. 533190/1996

Ημερομηνία: 20 09 1996 ΦΕΚ: 900/Β/1996Περιγραφή: Προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ

Περισσότερα
Scroll to Top