Νέα

  • Όλα
  • Ανακοινώσεις
  • Αποφάσεις
  • Δελτία Τύπου
  • Ενημερωτικά Δελτία
  • Ομιλίες-Παρουσιάσεις
  • Παγκόσμια Τουριστικά Νέα
  • Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 21869/08.11.2011

Ημερομηνία: 08 11 2011 ΦΕΚ: 2650/ΒΠεριγραφή: Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των …

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. Ζ1-130/2011

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 295 Β΄Περιγραφή: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την …

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 12726/27.09.2011

Ημερομηνία: 27 09 2011 ΦΕΚ: 2190 Β΄Περιγραφή: Τροποποίηση της με αριθ. 22212/2008 ΚΥΑ

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/10280/20.05.2011

Ημερομηνία: 20 05 2011 ΦΕΚ: 1301 Β΄Περιγραφή: Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σεεπιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) χωρίςοδηγό, στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.ΚΕ.)

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ/Α.2.1/10282/20.05.11

Ημερομηνία: 20 05 2011 ΦΕΚ: 1301 Β΄Περιγραφή: Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, στα Ενιαία Κέντρα …

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. 7073/17.05.2011

Ημερομηνία: 17 05 2011 ΦΕΚ: 1266 ΒΠεριγραφή: Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 2874/21.02.2011

Ημερομηνία: 21 02 2011 ΦΕΚ: 421 ΒΠεριγραφή: Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών από τουριστικές επιχειρήσεις στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 17 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ …

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. 1856/2.2.2011

Ημερομηνία: 02 02 2011 ΦΕΚ: 352 ΒΠεριγραφή: Κατάργηση παραρτημάτων ΕΟΤ

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 1597/28.1.2011

Ημερομηνία: 28 01 2011 ΦΕΚ: 108 ΒΠεριγραφή: Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1619/20.01.2011

Ημερομηνία: 20 01 2011 ΦΕΚ: 28 Β΄Περιγραφή: Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρκα. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1626/20.01.2011

Ημερομηνία: 20 01 2011 ΦΕΚ: 26 Β΄Περιγραφή: Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Προπονητικού και Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕ.Π.Α.Τ.). Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα …

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α2.1/1623/19.1.2011

Ημερομηνία: 19 01 2011 ΦΕΚ: 29 Β’Περιγραφή: Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.Α2.1./1621/19.1.2011

Ημερομηνία: 19 01 2011 ΦΕΚ: 29 ΒΠεριγραφή: Απλούστευσης της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων. Ένταξη διαδικασίας στα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622/19.01.2011

Ημερομηνία: 19 01 2011 ΦΕΚ: 27 Β΄Περιγραφή: Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικά Καταλύματα. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1628/19.1.2011

Ημερομηνία: 19 01 2011 ΦΕΚ: 25 ΒΠεριγραφή: Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού σήματος Λειτουργίας σε αυτοκινητοδρόμια. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Περισσότερα
Scroll to Top