Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση Σύμβασης με
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τη διενέργεια του
πρωτοβάθμιου ελέγχου των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού – Δράση 16931» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ
5180902).

Σχετικά νέα

Δελτία Τύπου

Βασίλης Κικίλιας: Στηρίζουμε τις τουριστικές υποδομές σε όλη τη χώρα- Νέα Μαρίνα στο Μεγανήσι

                             Το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζει και αναβαθμίζει τις τουριστικές υποδομές της χώρας, όχι μόνο στους δημοφιλείς αλλά και στους εναλλακτικούς προορισμούς και στο πλαίσιο αυτό,

Scroll to Top