Search
Close this search box.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Περιγραφή

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι ιδιοκτήτης τουριστικής επιχείρησης. Καταναλωτές ή άλλες τουριστικές επιχειρήσεις (ημεδαπής ή αλλοδαπής, π.χ. τουριστικά γραφεία) μου ζητούν επιστροφή χρημάτων από προκαταβολές ή ακυρώσεις κρατήσεων που έγιναν μεμονωμένα ή με τη μορφή οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου). Τι πρέπει να κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Γενικώς συνιστάται η χορήγηση πιστωτικού σημειώματος (voucher) με προθεσμία εξαργύρωσης 18 μηνών, αντί της επιστροφής χρημάτων και της καθαυτό ακύρωσης της κράτησης. Η βασική ρύθμιση παρέχει στις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται σε επιστροφές χρημάτων στους πελάτες τους τη δυνατότητα να προσφέρουν αντί επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα (voucher) 18μηνης διάρκειας. Η ρύθμιση αφορά σε περιπτώσεις συμβάσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών που καταγγέλλονται/ακυρώνονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εάν η τουριστική επιχείρηση ταυτοχρόνως έχει αναλάβει υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε ποσού, το οποίον ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή ή εξόφληση, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μπορεί η τουριστική επιχείρηση να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα (voucher) ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας αποτελεί η τουριστική επιχείρηση να ενημερώσει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας/ ακύρωσης της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της (ήτοι 13.4.2020).

Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώσει εγγράφως τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη το οφειλόμενο χρηματικό ποσό. Επισημαίνεται ότι το πιστωτικό σημείωμα αντιστοιχεί στο συνολικό προς επιστροφή χρηματικό ποσό.

Η σχετική ΠΝΠ (Α’ 84/13.4.2020) φέρει τον τίτλο «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». Εισάγει έκτακτες ρυθμίσεις με σκοπό να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις του ν. 4276/2014 (Α’ 155) να αντιμετωπίσουν την πίεση ρευστότητας που δέχονται λόγω μαζικών ακυρώσεων.

Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι η ανωτέρω ΠΝΠ δεν καθορίζει, η ίδια, πότε υφίσταται υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από τους επιχειρηματίες. Η υποχρέωση αυτή, για κάθε σύμβαση, προκύπτει από τις κατά περίπτωση διατάξεις που την διέπουν, ήτοι: α) από τον Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών β) από τον Αστικό Κώδικα γ) από το π.δ. 7/2018 και τέλος, δ) από τους ειδικότερους όρους των συμβάσεων που έχετε συνάψει με τους πελάτες σας, εφόσον αυτοί δεν αντίκεινται στην καλή πίστη και στα συναλλακτικα και χρηστά ήθη.

Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και συναρτάται με τις συμβάσεις που έχετε συνάψει με τους πελάτες σας ή άλλες τουριστικές επιχειρήσεις.

2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι ιδιοκτήτης τουριστικού καταλύματος. Η ψηφιακή πλατφόρμα τρίτου, μέσω της οποίας γίνονται κρατήσεις δωματίων στο κατάλυμά μου, ζητά να επιστρέψω όλα τα εισπραχθέντα ποσά, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών, στους πελάτες που ζητούν ακύρωση της κράτησής τους λόγω της πανδημίας του COVID-19, ακόμα και σε περιπτώσεις που ο πελάτης είχε συμφωνήσει σε πολιτική μη επιστροφής χρημάτων. Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΠΝΠ περί παροχής πιστωτικού σημειώματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως και στην ερώτηση Νο.1, συνιστάται γενικώς η χορήγηση πιστωτικού σημειώματος (voucher) με προθεσμία εξαργύρωσης 18 μηνών, αντί της επιστροφής χρημάτων και της καθαυτό ακύρωσης της κράτησης. Η βασική ρύθμιση παρέχει στις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται σε επιστροφές χρημάτων στους πελάτες τους τη δυνατότητα να προσφέρουν αντί επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα (voucher) 18μηνης διάρκειας. Η ρύθμιση αφορά σε περιπτώσεις συμβάσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών που καταγγέλλονται/ακυρώνονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εάν η τουριστική επιχείρηση ταυτοχρόνως έχει αναλάβει υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε ποσού, το οποίον ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή ή εξόφληση, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μπορεί η τουριστική επιχείρηση να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα (voucher) ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας αποτελεί η τουριστική επιχείρηση να ενημερώσει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας/ ακύρωσης της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της (ήτοι 13.4.2020).

Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώσει εγγράφως τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη το οφειλόμενο χρηματικό ποσό. Επισημαίνεται ότι το πιστωτικό σημείωμα αντιστοιχεί στο συνολικό προς επιστροφή χρηματικό ποσό.

Η σχετική ΠΝΠ (Α’ 84/13.4.2020) φέρει τον τίτλο «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». Εισάγει έκτακτες ρυθμίσεις με σκοπό να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις του ν. 4276/2014 (Α’ 155) να αντιμετωπίσουν την πίεση ρευστότητας που δέχονται λόγω μαζικών ακυρώσεων.

Στην περίπτωση που η κράτηση γίνεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και επειδή η ανωτέρω ΠΝΠ δεν καθορίζει η ίδια πότε υφίσταται υποχρέωση επιστροφής χρημάτων (βλ. αναλυτικά ερώτηση 1), θα πρέπει να εξετάσετε κάθε σύμβαση που έχετε συνάψει είτε με την ψηφιακή πλατφόρμα είτε με τον πελάτη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, εάν υποχρεούστε σε επιστροφή χρημάτων.

Για θέματα που αφορούν την πολιτική της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαμεσολάβησης και τη συμβατική σχέση της επιχείρησής σας με αυτήν, μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στην κατά περίπτωση ψηφιακή πλατφόρμα.

3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι καταναλωτής στην Ελλάδα. Έκανα κράτηση σε τουριστικό κατάλυμα στην Ελλάδα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας με πολιτική μη επιστροφής χρημάτων. Ακύρωσα την κράτησή μου λόγω της πανδημίας του COVID-19 και ζήτησα από την πλατφόρμα να μου επιστραφούν τα χρήματα που είχαν προεισπραχθεί αλλά το τουριστικό κατάλυμα δεν δέχεται να μου τα επιστρέψει. Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) περί παροχής πιστωτικού σημειώματος εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες τουριστικό κατάλυμα στην Ελλάδα υποχρεούται, από το νόμο ή τη σχετική σύμβαση, να σας επιστρέψει χρήματα. Συνεπώς, εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, το τουριστικό κατάλυμα μπορεί να σας προσφέρει ισόποσο πιστωτικό σημείωμα (voucher) αντί της άμεσης επιστροφής. Σε αντίθετη όμως περίπτωση, για παράδειγμα εάν έχετε αποδεχθεί ρητά εκπτωτική τιμή χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων και ταυτόχρονα δεν έχουν εφαρμογή άλλες διατάξεις (διαφορετική νόμιμη βάση επιστροφής των καταβληθέντων, για παράδειγμα, λόγω απαλλαγής των μερών από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις για λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα), τότε το τουριστικό κατάλυμα δεν υποχρεούται να σας επιστρέψει τα χρήματα.

Βέβαια, είναι σκόπιμο να επικοινωνήσετε ούτως ή άλλως με το κατάλυμα, καθώς πολλά καταλύματα μπορεί να επιλέγουν μια πιο ευνοϊκή πολιτική για τους πελάτες τους ακόμη και όταν δεν υποχρεούνται να τους επιστρέψουν χρήματα, όπως π.χ. να τους δίνουν τη δυνατότητα διαμονής σε άλλο χρόνο ή ειδικές εκπτώσεις για επόμενη διαμονή.

Για θέματα που αφορούν την πολιτική της ψηφιακής πλατφόρμας και τη σχέση σας με αυτήν, μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στην κατά περίπτωση ηλεκτρονική πλατφόρμα διαμεσολάβησης.

Η σχετική ΠΝΠ (Α’ 84/13.4.2020) φέρει τον τίτλο «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». Εισάγει έκτακτες ρυθμίσεις με σκοπό να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις του ν. 4276/2014 (Α’ 155) να αντιμετωπίσουν την πίεση ρευστότητας που δέχονται λόγω μαζικών ακυρώσεων.

Η βασική ρύθμιση παρέχει στις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται σε επιστροφές χρημάτων στους πελάτες τους τη δυνατότητα να προσφέρουν αντί επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα (voucher) 18μηνης διάρκειας. Η ρύθμιση αφορά σε περιπτώσεις συμβάσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών που καταγγέλλονται/ακυρώνονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εάν η τουριστική επιχείρηση ταυτοχρόνως έχει αναλάβει υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε ποσού, το οποίον ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή ή εξόφληση, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μπορεί η τουριστική επιχείρηση να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα (voucher) ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.

4. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι καταναλωτής στην Ελλάδα. Έκανα κράτηση σε τουριστικό κατάλυμα εκτός Ελλάδας μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, με πολιτική μη επιστροφής χρημάτων. Ακύρωσα την κράτησή μου λόγω της πανδημίας του COVID-19 και ζήτησα από την πλατφόρμα να μου επιστραφούν τα χρήματα που είχαν προεισπραχθεί αλλά το τουριστικό κατάλυμα δεν δέχεται να μου τα επιστρέψει. Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το κατά πόσον δικαιούσθε επιστροφή χρημάτων καθορίζεται από τη σύμβαση που έχετε με την ψηφιακή πλατφόρμα ή το κατάλυμα, καθώς και το δίκαιο που τη διέπει. Η ΠΝΠ περί παροχής πιστωτικού σημειώματος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή σας, καθώς αφορά μόνο συμβάσεις που συνάπτονται με ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.

Για θέματα που αφορούν την πολιτική της ψηφιακής πλατφόρμας διαμεσολάβησης και τη σχέση σας με αυτήν, μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στην κατά περίπτωση ηλεκτρονική πλατφόρμα διαμεσολάβησης.

5. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι φορέας εκμετάλλευσης/ιδιοκτήτης τουριστικού καταλύματος το οποίο περιλαμβάνεται στον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δικαιούμαι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Α΄ 84/13.4.2020), προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού δύναται να καθορίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1018).

Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα προσδιορίζεται για κάθε τουριστικό κατάλυμα ως ποσοστό επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών μηνός Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020. Με όμοια ΚΥΑ θα καθοριστεί το ποσοστό αυτό καθώς και οι ειδικότεροι όροι υπολογισμού και χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Συνεπώς, οι Υπουργοί είναι δυνατό να αποφασίσουν την οικονομική ενίσχυση των ανωτέρω καταλυμάτων με κοινή τους απόφαση. Επισημαίνεται ότι το ποσό της ως άνω προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης θα αφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατ’ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 897).

6. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαστε οικογένεια και έχουμε ήδη πληρώσει τα έξοδα για τη συμμετοχή του παιδιού μας στην εκδρομή στη Ρόδο με το σχολείο αλλά η εκδρομή ματαιώθηκε. Θα πάρουμε τα χρήματά μας πίσω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε περίπτωση ακύρωσης σχολικών εκδρομών, το τουριστικό γραφείο που έχει αναλάβει τη διοργάνωση της εκδρομής μπορεί να κάνει χρήση των διατάξεων της ΠΝΠ περί παροχής πιστωτικού σημειώματος αντί άμεσης επιστροφής χρημάτων. Αυτό προβλέπεται στην εν λόγω ΠΝΠ, η οποία διευκρινίζει ότι ως «πελάτης» της τουριστικής επιχείρησης που δύναται να λάβει πιστωτικό σημείωμα αντί επιστροφής χρημάτων νοούνται και «φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό ταξιδιών που προσφέρονται περιστασιακά και σε μη κερδοσκοπική βάση σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό».

Συνεπώς, για σχολικές εκδρομές που ακυρώνονται από 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 το τουριστικό γραφείο/διοργανωτής μπορεί, αντί της επιστροφής των χρημάτων, να προσφέρει στο σχολείο ισόποσο πιστωτικό σημείωμα διάρκειας 18 μηνών, με τους επί μέρους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ΠΝΠ (τρόπος και χρόνος παροχής του πιστωτικού σημειώματος, συνέπειες μη χρήσης του πιστωτικού σημειώματος μέχρι τη λήξη της ισχύος του κ.λπ.).

Επειδή το σχολείο δεν είναι το ίδιο διοργανωτής της εκδρομής αλλά «πελάτης» του τουριστικού γραφείου/διοργανωτή, η ΠΝΠ ρυθμίζει μόνο τις σχέσεις μεταξύ τουριστικού γραφείου και σχολείου ως πελάτη, αλλά δεν υπεισέρχεται περαιτέρω στις σχέσεις του σχολείου με τους μαθητές. Συνεπώς, για τον τρόπο με τον οποίο το σχολείο προτίθεται να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα ή να κατανείμει τυχόν επιστρεφόμενα ποσά, θα πρέπει να απευθύνεστε στα αρμόδια όργανα του σχολείου.

7. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι φορέας εκμετάλλευσης/ιδιοκτήτης επιχείρησης τουριστικού γραφείου/ γραφείου ενοικιάσεως Ε.Ι.Χ., το οποίο συστεγάζεται με τουριστικό κατάλυμα του οποίου η λειτουργία έχει απαγορευθεί. Μπορώ να εξακολουθήσω τη λειτουργία της δικής μου επιχείρησης παρά το γεγονός ότι το τουριστικό κατάλυμα πρέπει να παραμείνει κλειστό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι. Όμως, θα πρέπει να τηρούνται απερέγκλιτα τα μέτρα αποφυγής συνωστισμού, οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για την προστασία της υγείας καταναλωτών και εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις τουριστικού γραφείου και οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επιχειρήσεων/ΚΑΔ των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευθεί προσωρινά. Σε περίπτωση που προβλέπεται από τη μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σύμβαση (τουριστικού καταλύματος με τουριστικό γραφείο/γραφείο εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. χωρίς οδηγό), η εξακολούθηση της λειτουργίας επιχείρησης τουριστικού γραφείου ή εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. εντός καταλύματος του οποίου η λειτουργία έχει απαγορευθεί προσωρινά, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και να ακολουθούνται όλες οι οδηγίες του ΕΟΔΥ. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει αναγραφή περί της μη λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος στην είσοδο αυτού.

8. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι φορέας εκμετάλλευσης/ιδιοκτήτης επιχείρησης τουριστικού καταλύματος του οποίου η λειτουργία έχει απαγορευθεί προσωρινά. Τι περιλαμβάνει η απαγόρευση λειτουργίας; Μπορώ να πραγματοποιώ ηλεκτρονικές συναλλαγές, να εκτελώ εργασίες συντήρησης, να εκδίδω τιμολόγια κ.λπ.;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως σαφώς προκύπτει από τα μέχρι τώρα ληφθέντα έκτακτα μέτρα, ο σκοπός της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων είναι ο περιορισμός της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μέσω της αποφυγής της συγκέντρωσης και συγχρωτισμού ατόμων. Για το λόγο αυτόν, θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι μπορούν να συνεχίζουν να εκτελούνται δραστηριότητες που δεν αφορούν στην φυσική υποδοχή και φιλοξενία πελατών στο χώρο του καταλύματος για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας, και ιδίως οι δραστηριότητες που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

9. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι φορέας εκμετάλλευσης/ιδιοκτήτης επιχείρησης τουριστικού γραφείου και δραστηριοποιούμαι στη διοργάνωση συνεδρίων. Μπορώ να συνεχίσω να διοργανώνω συνέδρια/σεμινάρια που διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. webinars);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως σαφώς προκύπτει από τα μέχρι τώρα ληφθέντα έκτακτα μέτρα, ο σκοπός της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι ο περιορισμός της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για το λόγο αυτόν, θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι μπορούν να συνεχίζουν να εκτελούνται δραστηριότητες που διενεργούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και δεν απαιτούν ή έχουν ως αποτέλεσμα σε κανένα στάδιο τη φυσική παρουσία των διοργανωτών ή συμμετεχόντων.

10. ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιτρέπεται να κολυμπήσω σε οργανωμένη παραλία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, επιτρέπεται. Με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις, τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, αποφασίστηκε να ανοίξουν από το Σάββατο 16 Μαΐου 2020 οι 515 οργανωμένες παραλίες, περίκλειστες ή μη, της χώρας. Στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πετσέτα με ευθύνη του λουόμενου. Απαγορεύεται η ομαδική άθληση με σωματική επαφή. Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητο και στις παραλίες να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις, να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

https://www.civilprotection.gr/el/anoigoyn-oi-organomenes-paralies-oloklirothikan-oi-eleghoi-sti-larisa-synehizetai-i-ihnilatisi-sti

11. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι επιχειρηματίας και το τουριστικό κατάλυμά μου λειτουργεί 12 μήνες τον χρόνο. Μπορώ να συνεχίσω κανονικά τη λειτουργία της επιχείρησής μου;

Όχι, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Τουρισμού ότι, με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων στα ξενοδοχεία, αναστέλλεται η λειτουργία των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας έως τις 31.5.2020. Ισχύει μόνο η υποχρέωση να λειτουργεί ένα ξενοδοχείο ανά πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας και 3 ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, και σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως σήμερα έχει απαγορευθεί η λειτουργία στο σύνολο της Επικράτειας:

α) των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας από τις 15.3.2020 έως και τις 31.05.2020 (ΦΕΚ Β’ 1635),

β) των τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και τις 31.5.2020 (ΦΕΚ Β’ 1635),

β) των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels), από 19.3.2020 έως και 31.5.2020 (ΦΕΚ Β’ 1634),

12. ΕΡΩΤΗΣΗ: Μέχρι πότε επιτρέπεται να λειτουργούν τα κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικά καταλύματα εντός εκάστης Περιφερειακής Ενότητας;

Η λειτουργία των συγκεκριμένων καταλυμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα της ελληνικής επικρατείας διαρκεί έως και τις 31.5.2020 και ώρα 12:00 (ΦΕΚ Β’ 1635).

13. ΕΡΩΤΗΣΗ: Μέχρι πότε επιτρέπεται να λειτουργούν τα τουριστικά καταλύματα στα οποία καταλύουν πολίτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πάσης φύσεως ιατρικό ή νοσηλευτικό ή υγειονομικό προσωπικό κ.ά.), ανά την ελληνική επικράτεια;

Η λειτουργία των συγκεκριμένων καταλυμάτων ανά την ελληνική επικράτεια διαρκεί έως και τις 31.5.2020 και ώρα 12:00 (ΦΕΚ Β’ 1635).

14. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι υπεύθυνος σε φορέα εκμετάλλευσης τουριστικού λιμένα/μαρίνας. Για τις 17.5.2020 έχει προγραμματιστεί να καταπλεύσει στις εγκαταστάσεις μας ιδιωτικό σκάφος αναψυχής από μαρίνα της Κροατίας. Επιτρέπεται;

Όχι, δεν επιτρέπεται. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27823 (Β’ 1651) “Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00 απαγορεύεται, εντός της ελληνικής Επικράτειας, ο απόπλους και ο κατάπλους κάθε τύπου ερασιτεχνικού σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

15. ΕΡΩΤΗΣΗ: Διαθέτω εκμισθούμενο ακίνητο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ. Επιτρέπεται η εκμίσθωση αυτών των ακινήτων ανά την ελληνική επικράτεια;

Ρυθμίσεις που αφορούν βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού είναι εκτός πλαισίου ρυθμιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τη λειτουργία των βραχυχρόνιων μισθώσεων εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/polites/akinita/brahyhroniamisthosi-akiniton .

16. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι μισθωτός του τουριστικού-επισιτιστικού κλάδου. Δικαιούμαι το επίδομα των 800 ευρώ;

Με την υπ’ αρ. 16073/287/22.04.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1547/22-04-2020) διευρύνονται οι δικαιούχοι των μέτρων στήριξης εργαζομένων που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι είτε εργάζονται σε πολλαπλούς εργοδότες είτε λόγω της φύσεως του επαγγέλματος, ασφαλίζονται με ειδικές διατάξεις. Στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν:

– Οι μισθωτοί του τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας, που έλαβαν με βάση την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), όπως ισχύει, έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.

– Οι τουριστικοί συνοδοί, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μελών μέχρι το έτος 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

– Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ Πλ. Συντάγματος. Εξαιρούνται όσοι είτε είναι δικαιούχοι της παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας του άρθρου έβδομου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ισχύει, είτε είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει.

Σχετικά νέα

Δελτία Τύπου

Όλ. Κεφαλογιάννη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ: «Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πολιτικές και δράσεις για τον ελληνικό τουρισμό των επόμενων δεκαετιών με γνώμονα το μέτρο και την ισορροπία»

‘‘Η Κυβέρνηση έχει θέσει τη μετάβαση σε μία νέα εποχή για τον ελληνικό Τουρισμό ως υψηλή προτεραιότητα. Δεν διαχειριζόμαστε απλώς

Scroll to Top