Αποφάσεις

Υ.Α. 522808/10.04.1995

Ημερομηνία: 10 04 1995 ΦΕΚ: 331 ΒΠεριγραφή: Διαδικασίες έκδοσης χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας στους ξενωνες νεότητας