Αποφάσεις

Υ.Α. 533190/1996

Ημερομηνία: 20 09 1996 ΦΕΚ: 900/Β/1996Περιγραφή: Προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ