Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. Α-48191/3257/2000

Ημερομηνία: 21 08 2000 ΦΕΚ: 1026/Β/2000Περιγραφή: Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και […]