Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. Τ/7662/25.10.2002

Ημερομηνία: 25 10 2002 ΦΕΚ: 1375 Β΄Περιγραφή: Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας σχολών ξεναγών