Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. Τ/7681/2003

Ημερομηνία: 25 07 2003 ΦΕΚ: 1040/Β/2003Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23908/1.2.1991 Κ.Υ.Α. που αφορά τον καθορισμό προδιαγραφών ανέγερσης για την δημιουργία συνεδριακών […]